വിനാഗിരി കൊണ്ട് ഒരു പുതിയ തക്കാളി ടിപ്സ്

ചെറിയൊരു ശ്രദ്ധ കൊടുത്തുകഴിഞ്ഞാൽ ധാരാളം വിളവെടുപ്പ് നടത്താൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ തക്കാളി. തക്കാളി കൃഷി ചെയ്ത് വിളവെടുപ്പ് നടത്തുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് തക്കാളി ചെടി നട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചസ് അതിനുണ്ടാവും അത് നോക്കി നമ്മൾ നുള്ളി കളയണം എന്ന് പറയും തക്കാളി പോലെ ധാരാളം ഉണ്ടാവാനായിട്ട് നമ്മള് ഒരുപാട് ഇലകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആദ്യം കുറെ നുള്ളി കളയണം. അതിനെ വേണ്ടാത്ത കുറെ ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മള് നുള്ളി കളയണം നമ്മൾ ഗ്രോ ബാഗിലും .നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ധാരാളം തക്കാളി ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ഇതിന് നല്ലൊരു വളർച്ചയെത്തിയ ചില്ലയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കായ്ക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു തക്കാളി ചെടി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പത്തോളം ചെടികൾ നടാനും അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് തക്കാളികൾ ഉണ്ടാക്കാനും നമുക്ക് ആക്കാൻ ആയിട്ട് പറ്റും.

അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻറെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് സാധാരണ നമ്മൾ തക്കാളി തെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ നടന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെ ഒരുപാട് കമ്പ് കെട്ടിക്കൊടുത്താലും നിൽക്കാതെ ഇതുപോലെ അതൊക്കെ വീണു പോകും. ഒത്തിരി ഒരുപാട് ഉയരം വയ്ക്കാതെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് തക്കാളികൾ ലഭിക്കാനും ഇതിൽ നിന്ന് സാധിക്കുന്നതാണ്. ഓരോ ബ്രാഞ്ചസും ഉള്ളി വെച്ചിട്ട് ഉള്ള നമ്മുടെ തക്കാളി തോട്ടാണ്. ഇതിന് നല്ല ഉയരം കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് തക്കാളി ഉണ്ടാക്കുകയും അതൊന്നും കേടുവരാതെയും ആവുകയും ചെയ്യാൻ സഹായിക്കാറുണ്ട്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *