ബ്രസ്സ് കാൻസർ കൂടുതൽ വരാനുള്ള സാധ്യത ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവരിലാണ്

സ്ത്രീകളിൽ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന ക്യാൻസറിനെ പറ്റിയാണ് സ്ഥാനാർബുദം അഥവാ ബ്രെസ്റ്റ് ക്യാൻസർ. ഒരു സ്ത്രീയും ബ്രസ്സ് ക്യാൻസറിനെ പറ്റി ബോധവാന്മാരാവേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം എന്തെന്നാൽ മാത്രമേ അതിനെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജ് അഥവാ സ്റ്റേജിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ സ്റ്റേജ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പൂർണമായും ഭേദമാക്കാവുന്ന അസുഖമാണ്. അപ്പോൾ സ്നാർബുദത്തിന് പറ്റിയുള്ള അതിൻറെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ അതെങ്ങനെ ട്രീറ്റ്മെൻറ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം.

ആദ്യം പറയാം ചില റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഉണ്ടായ ഇത് വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഒന്നാമത്തെ ജനറ്റിക് ഫാക്ടറിന് ഡിപെൻഡറിനാണ് ഒരു 5% മുതൽ 10 ശതമാനം വരെ സലാം ജനറ്റിക് ഫാക്ടറിലൂടെ വരാം. ഫാമിലിയിൽ അമ്മമാർക്കും അഥവാ പെങ്ങൾമാർക്കും അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫാമിലിയുള്ള മറ്റ് സ്ത്രീകൾക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത അഞ്ച് മുതൽ 10 ശതമാനം വരെയാണ്. രണ്ടാമത്തേത് ഒരു 50 വയസ്സിനും കൂടുതലുള്ള സ്ത്രീകൾക്കാണ് സ്ഥാനാർബുദം ആയി കണ്ടുവരുന്നത്. പിന്നെ കാണുന്നത് ഈ ബ്രെസ്റ്റ് ഫ്ലിഡിംഗ് കൊടുക്കാത്ത അമ്മമാർക്ക് രണ്ടു വയസ്സ് വരെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് വരാനുള്ള ചാൻസ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *