ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ വച്ച് കൊണ്ട് കിഡ്നി രോഗത്തെ തിരിച്ചറിയാം

ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് വൃക്ക രോഗവും ഡയബറ്റിസിനെ കുറിച്ചാണ്. പറയാൻ പോകുന്നത് വൃക്ക രോഗം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് നേരത്തെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും വൃക്ക രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രോഡക്ഷൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പലപ്പോഴും പറയുന്നതല്ലേ ഡയബറ്റിസ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോംപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കിഡ്നിലിവർ തന്നെയാണ്.രണ്ടുതരം കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മൈക്രോമാക്സ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ അഥവാ ചെറിയ രക്തക്കുഴലുകളെ ബാധിക്കുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻ വലിയ രക്തക്കുഴലുകളെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ പെട്ടതാണ്.

അങ്ങനെ ചെറിയ രക്തക്കുഴലുകളിലെ മാറ്റങ്ങൾ ഷുഗർ കൂടുന്നത് വഴി ചെറിയ രക്തക്കുഴലുകളിലെ വരുന്ന മാറ്റം ഈ കിഡ്നിയിൽ ഉള്ള ചെറിയൊരു രക്തക്കുഴലുകളിലെ ബാധിക്കുകയും പ്രോട്ടീൻ ലീക്ക് ആവുകയും ചെയ്യാണ്.നമുക്കെല്ലാം അറിയാം വളരെയധികം പേര് കിഡ്നി ഡിസീസസ് എന്ന രോഗത്തിനായി ചികിത്സയ്ക്ക് തേടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നവർ എന്ന വളരെയധികം വർദ്ധിക്കുന്നു. കാരണം അന്വേഷിച്ചു പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഡയബറ്റിസം ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രത്യേകിച്ച് 30 മുതൽ 40 ശതമാനം വരെ ആളുകളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അസുഖമുണ്ട് എന്ന് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *