ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ രക്തത്തിൻറെ കട്ടി കുറയുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്

സംസാരിക്കുന്നത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം അപ്പോ പേഷ്യൻസ് വരുന്നു നമ്മൾ കൗണ്ട് കുറവാണ് നമ്മൾ ആദ്യം അറിയേണ്ടത് എന്താണ് കൗണ്ട് എന്നാണ്. അതല്ലാണ്ട് വൈറ്റ് നമ്മൾ ഒരു സിബിഎസ്ഇ ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഒന്ന് ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ വെളുത്ത രക്താണുക്കൾ മൂന്ന് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രധാനമായും ആൾക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പ്ലേറ്റ് കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് കൗണ്ട് കുറവ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പ്ലെട്ടലൈറ് കൗണ്ടിന്റെ കുറവ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് പ്ലേറ്റ് ലേറ്റ് എന്താണെന്ന് ആദ്യം അറിയണം. അപ്പൊ പ്ലേറ്റ്ലറ്റ് എന്നുപറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ മുറിവ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കണങ്ങളാണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്.

നമ്മൾ ഒരു മുറിവായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് വന്നിട്ട് ഒട്ടി ഒട്ടി ഒട്ടിച്ചേരും അവിടെ ഒരു ഡാം കിട്ടിയ പോലെ ആക്കി തീർക്കും. പറഞ്ഞാൽ എന്തു പറ്റും ബ്രീഡിങ്ങിനുള്ള ചാൻസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നിന്നുപോകും.പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കുറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ലക്ഷണങ്ങള് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ബ്ലീഡിങ് ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ഒരു മുറിവോ അല്ലെങ്കിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സസൈസ് കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടും ബ്ലീഡിങ് നിൽക്കുന്നില്ല ചിലവർക്ക് അത് നീലയോ കറുത്ത പാടുകളോ ആയി മാറാറുണ്ട്. സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ അതായത് ബ്ലീഡിങ് മെൻസസ് സർക്കിൾ മൂന്നുദിവസം കൊണ്ട് തീരാണത് ഒരു ആറു ദിവസം കഴിഞ്ഞു വെക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിലും ഇർറെഗുലറായി ഫിലിംസ് വരാം.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *