എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാവും പ്ലാവും വളർത്താം

നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള മാവും പ്ലാവും തുടങ്ങിയിട്ട് എല്ലാ ഫലവൃക്ഷങ്ങളും ചുവട്ടിൽ നിന്ന് ധാരാളം കാഴ്ചെടുക്കാൻ ആയി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം. വളം കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണ് അതുപോലെ ഇതിലും പ്രൂണിംഗ് നടത്തേണ്ടത് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അടിപൊളി വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കണ്ടു നമ്മുടെ കിളി ഞാവൽ നമ്മൾ ശരിക്കും പറയും പോലെ കണ്ടു എന്തോരം ഞാവൽ ആണ് ഉണ്ടായി നിൽക്കുന്നത്. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം നമ്മുടെ കിളി അവലാണ് ഇത് നമ്മൾ ഗ്രോ ബാഗിൽ ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്കിലും നമ്മളുടെ ഞാവലിനെ ഒച്ചപ്പാട് പഴങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ധാരാളം പഴങ്ങൾ കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മള് ഒരു വർഷത്തിലെ രണ്ടുപ്രാവശ്യം നമ്മൾ അതിനുള്ള വളപ്രയോഗം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് ധാരാളമായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ മാത്രമല്ല സപ്പോർട്ടയും നമുക്ക് ധാരാളമായി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

എല്ലാം നമുക്ക് ധാരാളമായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഈ ഒരു മാസത്തിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്ക് വൈകുന്നേരം എന്നും മഴ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള നല്ല വീഡിയോ ആണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് കാണണം. നമ്മൾ പ്രൂണിംഗ് അഥവാ കമ്പിലും നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു മാവിനെ എങ്ങനെയാണ് പ്രൂൺ ചെയ്യണം എന്ന് കാണിക്കാൻ എല്ലാത്തിനും കാണിക്കാൻ ആദ്യം നമുക്ക് മാവിന്റെ കാണാട്ടോ. ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തു കളയാം അത്രയും വീണ്ടും കുഞ്ഞു മാവ് ആണ് ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി ആവും.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *