ഈ ഒരു അത്ഭുത കൊണ്ടുള്ള ചില ഉപയോഗങ്ങൾ

പൂവ് തണ്ട് കായ വേര് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഔഷധഗുണങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു ചെടിയാണ് മുരിങ്ങ. മാത്രമല്ല ഒത്തിരി രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള കഴിവ് മുരിങ്ങയിലയ്ക്കുണ്ട്. സന്ധി വേദന ജോയിൻറ് പെയിൻ മുട്ടുവേദന നീർക്കെട്ടെ തുടങ്ങിയ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും മുരിങ്ങയില കൊണ്ടുള്ള ഒരു പരിഹാരമാർഗ്ഗം ഉണ്ട്. കൂടാതെ കൊളസ്ട്രോൾ നിയന്ത്രിക്കാനും ഷുഗർ എങ്ങനെ കറക്റ്റാക്കാം എന്നും നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. ആർത്തവ സമയത്തുള്ള വയറുവേദന മാറ്റിയെടുക്കാനും മുരിങ്ങയില കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധ്യമാവും. ബുദ്ധി കുറവ് തളർച്ച ക്ഷീണം എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം തന്നെ മുരിങ്ങയില ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം.

നമ്മള് മുരിങ്ങയില പറിച്ചെടുക്കുക നല്ല മൂത്ത ഇല നോക്കി പറിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നമുക്ക് പറിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാതിണ്ടേ എലിയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു തണ്ടുകളും ഇലയുടെ കൂടെ തന്നെ തന്നെ എടുക്കാം. ഒരു പിടി മുരിങ്ങയിലയുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം കുറച്ച് പൊടി അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കല്ലുപ്പ് ചേർന്ന് അരക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അര ടീസ്പൂൺ പൊടിയുപ്പാണ് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കുന്നത് കല്ലുപ്പ് ആണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. വെള്ളം ആക്കാതെ വേണം നമ്മള് ഇത് അരച്ചെടുക്കാൻ ആയിട്ട്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *