ഈ ലക്ഷണങ്ങളിൽ പുരുഷന്മാരെ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസറിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്

പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രമുള്ള അവയവമാണ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് മൂത്രസഞ്ചിയിലും പ്രത്യുൽപാദനത്തിനും വളരെയേറെ ഇംപോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു അവയവമാണിത്. മൂത്രനാളിയെ രണ്ട് രീതിയിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നു പോലെ ആക്കി മാറ്റുന്നത് പോസ്റ്റാണ്. രണ്ട് പ്രോസ്റ്റേറ്റ്ലൂടെയാണ് മൂത്രനാളിയുടെ ആദ്യ ഭാഗം കടന്നുപോകുന്നത് നീർക്കെട്ടും മുറിയും കാൻസറും ഒക്കെ മൂത്രനാളത്തെയും മൂത്രവിസർജനത്തെയും ബാധിക്കുക മാത്രമല്ല വന്ധ്യതയ്ക്ക് കാരണമാകുകയും ചെയ്യാം.പ്രോസ്റ്റേറ്റ് സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾക്കായി വേണ്ടിവരുന്ന ഓപ്പറേഷനുകൾ റേഡിയേഷൻ ആന്റിമേൽ എടുത്തു മാറ്റും.

എല്ലാം മൂത്ര വിസർജനത്തെയും ശുക്രവിസർജനത്തെയും ലൈം ഗികതയെയും ബാധിക്കും. ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിലാണ് പെടുന്നത് ഈ രോഗങ്ങളെ ഒരു പരിധിവരെ തടയാനും പരിശോധനകളിലൂടെ തുടക്കത്തിലെ കണ്ടെത്താനുമായ ഓപ്പറേഷനും മരുന്നുകളും ഇല്ലാതെ തന്നെ ആരോഗ്യം ഏറ്റെടുക്കാനാണ്. 5 മൂത്ര തടസ്സമോ സെക്ഷൻ ഡിസോഡർ അനുഭവപ്പെട്ടാൽ അൾട്രാ സോണിക്ക് സ്കാനിങ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 6 വളരെ പതുക്കെ മാത്രം ബ്രോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ക്യാൻസർ ആണ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ. ഓപ്പറേഷൻ റേഡിയേഷൻ തുടങ്ങി കൂടുതലുള്ള ചികിത്സകൾ തിരക്കിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതില്ല. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *