ഈ ചെടി വീട്ടിൽ വളർത്തിയാൽ ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും താനെ വന്ന് നിറയും

വാസ്തു പരമായിട്ട് നമ്മുടെ വീടിനു ചുറ്റും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വരാം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ വീടിനു ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന വൃക്ഷലതാദികൾ ചെടികൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അദ്ധ്യായത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീടിൻറെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടിൻറെ ഏതൊക്കെ കോണുകളിൽ ഏതൊക്കെ ചെടികൾ വരാം എന്നുള്ള കാര്യം ഏതൊക്കെ ചെടികൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സർവ്വൈശ്വര്യം വരും എന്നുള്ള കാര്യമാണ് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ വീടിൻറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 8 ദിക്കുകൾ ഉള്ളതിൽ 4 പ്രധാന ദിക്റുകളും നാല് കോണുകളും ചേരുന്നതാണ് 8 ദിക്കുകൾ 4 പ്രധാന ദിക്ക് പറയുന്നത് കിഴക്ക് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് തെക്ക് കൂടാതെ വടക്ക് കിഴക്ക് അതുപോലെതന്നെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് തെക്ക് കിഴക്ക് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മൂലകൾ നാല് മൂലകൾ എട്ടു ദിശകൾ ആണ് നമ്മുടെ വീടിന് ഉള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കോണുകളിൽ ഒന്നാണ്.

നമുക്ക് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മൂല എന്ന് പറയുന്നത് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മൂലയ്ക്ക് മറ്റൊരു പേര് കൂടിയുണ്ട് വായുകോൺ എന്ന് പറയും വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മൂലയ്ക്ക് വാസ്തുപരമായി ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായത് വളർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു വൃക്ഷമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെടി ഒക്കെയാണ് ഈ പറയുന്നേ വേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ പിന്നെ ഒരു മൂട് നമ്മളെ നമ്മളെയും വീടിൻറെ ഈ പറയുന്ന വടക്ക് കിഴക്കേ മൂലയിൽ നട്ടു വളർത്തുകയാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വേപ്പ് വളരുന്നതിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഐശ്വര്യവും അഭിവൃദ്ധിയും വളരും എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസം ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹമുള്ള ഒരു വൃക്ഷമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ വേപ്പ് വളരുന്ന മണ്ണ് തന്നെ വേപ്പ് വളരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണിൽ ഈശ്വരാധീനം ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ് കൊണ്ടുവന്നു വച്ചാൽ ഒന്നും വേപ്പും വളരില്ല അതിൻറെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വേപ്പ് വളരെയധികം ഈശ്വരാധീനം ഉള്ള മണ്ണിൽ മാത്രമേ വളരു കൂടുതലായി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *