ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് രോഗത്തിന്റേതാണ്

ഞാനിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രായമായിട്ടുള്ള പുരുഷന്മാർക്ക് കാണുന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണ്. മൂത്ര തടസ്സം ഈ മൂത്ര എന്തുകൊണ്ടാ വരുന്നത് ഈ മൂത്രസഞ്ചിയുടെ താഴെ ഒരു ഗ്രന്ഥിയുണ്ട് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥി എന്നാണ് പറയുന്നത് ആണുങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ആവശ്യത്തിനുള്ള ഹോർമോൺസ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണ്. കുറച്ച് ഒരു 40 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു തനിയെ അത് വലുതാവാൻ തുടങ്ങും അതെങ്ങനെ വലുതായി വലുതായി അതിൻറെ നടുവിലൂടെയാണ് മൂത്രം പോകുന്ന പാതയുള്ളത് അത് അടഞ്ഞുപോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് മൂത്ര തടസ്സം എന്ന് പറയുന്നത്. 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും ഈ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥി വീക്കം വയ്ക്കും എല്ലാവർക്കും ഇത് ചികിത്സ വേണമെന്നില്ല രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവരൊക്കെ ക്യാൻസർ പോലെ മാറുന്ന ചികിത്സ വേണ്ടത്. കൂടുതലായിട്ടും കാണുന്ന ക്യാൻസർ അല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള വീക്കാണ്.

അപ്പൊ ക്യാൻസർ അല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള വീക്കം പണ്ട് എങ്ങനെ ട്രീറ്റ്മെൻറ് ചെയ്തുവെന്ന് ആദ്യം മരുന്ന് ഫലിക്കാത്തവർക്ക് സർജറി അതായത് മൂത്രനാളേ കൂടെ ട്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈസർ വെച്ച് കളയുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്കളാണ് മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ട് ഉള്ളത്. ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ കൂടെ ട്യൂബ് ഇടാതെ തന്നെ കയ്യിലെ രക്തക്കുഴലും കൊടുത്ത സർജറി ഇല്ലാതെ തന്നെ കയ്യിലോ കാലിലും മാത്രം ധരിപ്പിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊസീജർ ആണ് പ്രോസ്ട്രേറ്റ് എംബ്രോസ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശരീരത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് കൂടുതലുള്ള രക്തക്കുഴലിന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *