നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇനി ഒരിക്കലും പാറ്റയുടെ ശല്യം ഉണ്ടാവില്ല

പാറ്റ എന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒന്നാണ് ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കിടക്കാൻ പോയാൽ മതി നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ ഒരു താണ്ഡവം തന്നെ നടത്തും അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണസാധനങ്ങളിൽ കയറിയിറങ്ങുകയും ചെയ്യും. കിച്ചൻ കബോർഡിലും അതുപോലെതന്നെ കിച്ചൻ ടോപ്പിലൊക്കെ നടന്നു അത് വൃത്തികേട് ആകും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. എങ്ങനെ എന്നെന്നേക്കുമായിട്ടില്ല എങ്ങനെ നശിപ്പിക്കാൻ എന്നുള്ള രണ്ട് ടിപ്പുമായാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പാറ്റകൾ ഒന്നും ഇല്ല അതിനായിട്ട് വേണ്ടത് ഓറിക് ആസിഡ് ആണ്. അത് നമുക്ക് എല്ലാം മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളിലും 20 രൂപയെ വില വരുന്നുള്ളൂ സൂപ്പർമാർക്കറ്റുകളിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നതാണ് ഇരിക്കുക ഇതൊരു പൊടിയാണ്.

അപ്പോൾ ഇതും പഞ്ചസാരയും മൈദയും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് സംഭവം തയ്യാറാക്കണത്. പഞ്ചസാര മാത്രമാണ് പാറ്റ വന്നിട്ട് കഴിക്കുകയുള്ളൂ അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം 8 ഞാനിവിടെ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാര പൊടിയാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ നല്ലത് പഞ്ചസാര പൊടിക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് പഞ്ചസാര എടുത്താലും മതി. ഇനി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൈദ മാവാണ് മൈദമാവ് ഇല്ലെങ്കിലും ഗോതമ്പ് പൊടിയാണെങ്കിലും മതി. അപ്പം മൈദ മാവും പഞ്ചസാര പൊടിയും ഓറിക് ആസിഡ് കൂടെയാണ് ഞാൻ ഇന്നിത് തയ്യാറാക്കുന്നത്. തയ്യാറാക്കാൻ ആയിട്ട് ഒരു പഴയ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രമാണ് എടുക്കേണ്ടത് അതിനായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസിലും ഫുൾ വേണം നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ ആയിട്ട്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *