നമ്മുടെ ക്ഷീണം എല്ലാം അകറ്റാൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി വഴി

പലപ്പോഴും കേട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും എന്നാലും അതിൻറെ ഒറിജിനൽ യഥാർത്ഥ സീക്രട്ട് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഫീൽ ചെയ്യും എന്നാലും നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ക്ഷീണം നമ്മുടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിനു ശേഷം കുറച്ചു കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ക്ഷീണം ഉണ്ടാവുന്നു ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും ക്ഷീണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് രീതിയിലേക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിനറൽ ഒരു പോഷകമാണ് അതാണ് അയൺ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ സാധാരണ ഇരുമ്പ് സത്ത് എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് ഈ അയൺ എന്നത് നമ്മുടെ ഭൂരിഭാഗം കാര്യങ്ങളെല്ലാം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് അയൺ തന്നെയാണ് നമുക്ക് മറ്റു പല മീനറലും പല പല ടൈപ്പിംഗ് ഉണ്ട് എന്നാലും അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇതുതന്നെയാണ്. എന്നു പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഭക്ഷണരൂപത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നമ്മളെല്ലാ സമയത്തും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും നമുക്കറിയാം.

അനീമിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷണർ രക്തക്കുറവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ബ്ലഡിലെ ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ അളവ് കൂടുതലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ കാട്ടിലും ഇത് കോശങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ട അതായത് പല ആളുകളും സാധാരണ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ബ്ലഡ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കണ്ണ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതായത് ലൈറ്റ് അതായത് വിളറി ഇരിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നിയ കളർ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്ലഡ് കുറവാണ് എന്ന് പറയാം.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *