സ്വകാര്യഭാഗങ്ങളിലെ രോമങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും

പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങളിൽ കാണുന്ന രോമങ്ങൾ റിമൂവ് ചെയ്യരുത് എന്നൊക്കെ. സാധാരണയായി നമ്മുടെ കക്ഷത്തിലും നമ്മുടെ സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങളിലും എല്ലാം തന്നെ രോമ വളർച്ച കാണാറുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള രോമങ്ങളെല്ലാം വെറുതെ സൃഷ്ടിച്ചതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കരുതരുത്. പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ നമ്മുടെ പുറത്ത് കാണുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി നമ്മുടെ സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങളിൽ രോമങ്ങൾ ഉള്ളതായി കാണാറുണ്ട്. അതേസമയം അതെല്ലാം നമുക്ക് പ്രോടെക് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് എന്ന് പലരും പറയാറുണ്ട്. അത് വളരെയധികം സത്യമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഹെയർ അല്ലെങ്കിൽ രോമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നു തരത്തിലുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സുകളാണ് നമ്മളിന്ന് പറയാനായി പോകുന്നത്.

ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന രോമങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സെൻസറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രോമങ്ങൾ ആണെന്ന് മനസ്സിലാകും. നമ്മുടെ പുറത്തുള്ള രോമങ്ങൾക്കുള്ളത് പോലെ തന്നെയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചമോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെയാണ് ഈ രോമങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വളരുന്നതും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആ ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന രോമങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ അവിടെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്ന ഒരു ധർമ്മം കൂടി നിറവേറ്റുന്നുണ്ട്. ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പൊടിപടലങ്ങൾ ബാക്ടീരിയ ഇൻഫെക്ഷൻ മാത്രമല്ല ആ ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ചെറിയ നല്ല ബാക്ടീരിയകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും നമ്മുടെ ഈ പാർട്സുകളിൽ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു സെക്ഷ്വൽ പാർട്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സെക്സ് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എല്ലാം തന്നെ തടയുക എന്ന ഒരു ലക്ഷ്യം കൂടി നിറവേറ്റുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *