നമുക്ക് വളരെ ഈസിയായി വഴി തിരിഞ്ഞ് കൃഷി ചെയ്തെടുക്കാം

പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വളം പ്രയോഗമോ പരിചരണമോ ഇല്ലാതെതന്നെ പെട്ടെന്ന് വളരുന്ന ഒന്നാണ് വഴുതിരിങ്ങ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ കൃഷിയെപ്പറ്റിയിട്ട് ഇടാതിരുന്നത് ഇവിടെ വ്യത്യസ്ത തരം കഴുകുന്ന കൃഷിയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് ധാരാളം വിളവെടുപ്പും നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം. അപ്പോ ഒത്തിരി പേര് പറഞ്ഞു ഈ വഴുതന കൃഷിയെ പറ്റിയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ആയിട്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് കൃഷി എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം നമുക്ക് വഴുതന വിത്തുകൾ കളക്ട് ഇതുപോലെ നല്ല പഴുത്ത നല്ല മഞ്ഞ കളർ ആയിട്ടുള്ള വേദന എടുക്കാനായി സമയത്ത് അതിൻറെ ബാക്ക് വശം മാത്രാവും വിത്തുകൾ ഉണ്ടാവുക. ഇടഭാഗത്ത് വിത്തുകൾ ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല കീറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം.

ഒരു പാത്രത്തിലെ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തതിന് ശേഷം വിത്തുകൾ എല്ലാം തന്നെ അതിലോട്ട് ആക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരു അരിപ്പയിലോട്ട് മാറ്റാം എന്നിട്ട് വെയിലത്ത് വച്ചു ഉണക്ക വേണ്ടത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉണക്കി കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുള്ള വിത്തുകൾ ആണ് ഇത്. സാധാരണ നമ്മളെ എല്ലാ വിത്തുകളും പാകുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇതും ആകേണ്ടത് പക്ഷേ എന്താണ് ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ വഴുതിരിഞ്ഞ പാകി കുറച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ചാധി വന്ന് അതിനെ കഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ കാലത്ത് വരുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ വിട്ടു അങ്ങനെ ഇല്ലാതിരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നടുന്ന ഗ്രോബാഗിന് ചുറ്റും ഈർക്കിലി ചുറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയുള്ള പുഴകൾ അതിനെ കഴിക്കാതിരിക്കും. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *