നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഗുളികകൾ കൊണ്ട് അടിപൊളി സൂത്രം ഇതാ

ഓർക്കിഡിന്റെ പരിപാലനമാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാത്തരം ചെടികൾ എല്ലാത്തരം പച്ചക്കറികൾക്കും പൂച്ചെടികൾക്കും ഇത് പട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് പൂക്കാൻ ആയിട്ട് അതുപോലെ അതിന്റെ നല്ല വളർച്ചയ്ക്ക് പിന്നെ നമ്മള് അതിനു വരുന്ന ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാതിരിക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാനാ കാര്യങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ചെടികൾ ധാരാളമായിട്ട് പൂക്കാനും അതുപോലെ ഒത്തിരി ബ്രാഞ്ചസും ഉണ്ടാവുന്നതിനായി കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇത് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് മിറാക്കിൾ 20 ഈ മിറാക്കിൾ 20 ഉം മിറാക്കിൾ ഗ്രോയുമാണ് നമ്മുടെ ഓർക്കിഡിന് നമ്മൾ മാറിമാറി കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇനി ഫംഗൽ.ഇൻഫെക്ഷൻ വരാതിരിക്കാൻ ആയി അല്ലെങ്കിലും പോളിസി കൊടുക്കും ഇത് രണ്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് കമ്പനി പേര് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് ഹൈഡ്രോജൽ ക്യാപ്സ്സ്ലുൽ അപ്പോ ഇതിൻറെ ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് അത് ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.

അതുമാത്രമല്ല നമ്മൾ ഒരു യാത്ര പോവാണ് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം നനയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ള അവസരത്തിലൊക്കെ ഈ ക്യാപ്സ്യൂള് വളരെയധികം നല്ലതാണ് ഇട്ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നമുക്ക് വേറെ വെള്ളം എക്സ്ട്ര ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെടികൾക്ക് ഇടുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചെടിയിലെ ഇതൊക്കെ പോലെ നമ്മുടെ ചെടിച്ചട്ടിയും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പതിയെ ഒന്ന് മാറ്റുക മാറ്റിയതിനുശേഷം ഇതിലെ ഒരു ചെടിക്ക് നാലെണ്ണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാരണം ഇതിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ചെടിയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ രണ്ട് ചെടിയുണ്ട് ഇതൊരു മൺചട്ടിയിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ചെടി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഉള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് പൂക്കൾ ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ അതിൻറെ ചുറ്റുമായി 4 ക്യാപ്സ്യൂള് വീടും വീതം വയ്ക്കുക രണ്ട് ക്യാപ്സ്യൂള് എന്നാണ് ഇതിൻറെ കണക്ക്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *