ഉദ്ധാരണ ശക്തി കൂടാനുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ

ടെക്സോസിറോൺ പുരുഷ ഹോർമോൺ അളവ് കുറവാണോ എന്ന് സംശയിക്കുന്ന ചില ഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഒരുതവണ ഡിസ്ക് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ധാരണക്കുറവ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തെന്നാൽ ശീക്രസ്കലനം എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നമുണ്ടാകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഒരുതവണ പരാജയപ്പെട്ട എന്നാൽ പുരുഷന്മാർക്ക് പേടിയാണ് അവരുടെ ഹോർമോൺ ലെവൽ കുറഞ്ഞു പോയതാണോ അവരുടെ സെക്ഷ്വൽ ഫംഗ്ഷനിങ്ങിലെ അത്ര താരം പ്രശ്നം വന്നു എന്നൊക്കെ. പലപ്പോഴും ഭാര്യ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരാൾക്ക് സ്വയം അങ്ങനെ തോന്നിയെന്നാൽ പിന്നെ അതിൻറെ പുറകെ നമ്മൾ ആ പേടി കുടുങ്ങി തന്നെ ഒന്ന് പായുന്ന ഒരു അവസ്ഥ പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് തന്നെ ഏതൊക്കെ ഹോർമോൺ ലെവൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചിട്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞു തന്നെ അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുക.

ഇനി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന കുറച്ച് ടിപ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്.ടെക്സോസിറോൺ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ജനസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രോസസ്സ് ഏറ്റവും വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നത്. അതിന് എഫ് എസ് എച്ച് എൽഎച്ച് എന്ന് രണ്ട് ഹോർമോൺ കൂടി പലപ്പോഴും ഡോക്ടർമാര് തന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആയിട്ട് പറയാറുണ്ട്. അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട എഫ് എസ് എച്ച് ഫോളിക്കൽറ്റിമുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നല്ല സ്പേം കൗണ്ട് നമ്മുടെ ഉണ്ടാകാൻ ആയിട്ട് കാരണമാകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പുരുഷ ഹോർമോൺ തന്നെയാണ്. അതേപോലെ ഈ പുരുഷ വ്യതിയാനങ്ങൾ ടീനേജ് പ്രായത്തിൽ വന്നില്ലെങ്കിൽ താടിയും മീശ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പലപ്പോഴും ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരാറുണ്ട്.അതൊരു ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് പല ടീനേജ് പ്രായക്കാരും അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുമൊക്കെ വരാറുണ്ട് അതുപോലെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഗൈനോ കോമാൾജിയ പോലത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതെ വരുന്നു അങ്ങനെ കാണുമ്പോഴേക്കും പലപ്പോഴും സ്ത്രീ ഹോർമോൺ ലെവലും കൂടി നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയാറുണ്ട്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *