വെരിക്കോസ് വെയിൻ അസുഖം വരാതിരിക്കാനായി ചെയ്യേണ്ടത്

ലോകത്തിൽ രക്ഷ കണക്കിന് ആൾക്കാരെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദമന്യേ ബാധിക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളിൽ അല്പം അധികമായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് വെരിക്കോസ് വെയിൻ. ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് വെരിക്കോസ് വെയിൻ നെക്കുറിച്ചും വെരിക്കോസ് എന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയ വെരിക്കോസ് അൾസറിനെക്കുറിച്ചാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന വെരിക്കോസ് വെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് വെരിക്കോസ് അൾസർ ആയിട്ട് മാറുന്നത് എങ്ങനെ ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻറെ പ്രതിവിധികൾ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം. ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അകത്തേക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽപ്പെട്ട രക്തത്തിൽ നിന്ന് ശരീരത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് രക്തം പ്രവഹിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട രക്തക്കുഴലുകളും ശരീരത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് രക്തം കൊണ്ടുവരുന്ന വെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന രക്തക്കുഴലുകളും.

ഇതിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഹൃദയം പമ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ശരീരത്തിന് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ശരീരത്തിൻറെ അശുദ്ധ രക്തം ഹൃദയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരുന്നത് നമ്മുടെ മസ്കുലർ ആക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് മസിൽസിന്റെ ആക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് കയ്യിലൊക്കെ ഉള്ള പേശികളിൽ നമ്മൾ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ കൈ ഉയർത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ തലയോകെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ട്രെയിനിങ് ബാഗ് തിരിച്ചുവരാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. പക്ഷേ കാലിൽ നിന്നുള്ള രക്തക്കുഴലുകൾ വഴി രക്തം തിരിച്ചൊഴുകാൻ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കാരണം ഇത്രയും ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കാല് അതുപോലെതന്നെ ഇത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സിന് എതിരായിട്ടാണ് ഭൂഗുരുത്വത്തിന് എതിരായിട്ടാണ് ഇത് തിരിച്ചൊഴുകേണ്ടത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം ഈ രക്ത തിരിച്ചുവരാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *