ഇനി നമ്മുടെ തലയിൽ ഒരിക്കലും താരൻ ഉണ്ടാവില്ല

താരൻ പോകാനായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേശകാന്തി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരുമ്മി മണപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ചമ്മന്തി പോലും ചെറിയൊരു മണമുണ്ട്. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കേശകാന്തിനി എന്ന് പറയുന്ന ചെടിയും അതുപോലെതന്നെ കറ്റാർവാഴയുമാണ്. ഞാനത് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് കറ്റാർവാഴയും ഈ ചെടിയും കറിവേപ്പിലയും കൂടി കട്ട് ചെയ്തു വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഇതിന്റെ അളവ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേശകാരി കറിവേപ്പിലയും നമ്മൾ തുല്യ അളവിൽ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് കറ്റാർ വാഴ കുറച്ചു കുറവായാലും കുഴപ്പമില്ല എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കട്ട് ചെയ്തതിനുശേഷം ഒരു മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ദ്രാവകം അത് നമ്മൾ കളയണം അതിനുശേഷം അതിലെത്തിയും മുള്ളൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. മൂന്നും കൂടെ നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക.

സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ വെള്ളം കുറവുണ്ടെങ്കിൽ സ്വല്പം വെള്ളം തെളിച്ചു കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് തന്നെ അരഞ്ഞ് കിട്ടണം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അരച്ചെടുക്കാം ഞാനെന്തൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇട്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചു കൂടുതൽ അളവെടുക്കണം ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യത്തേക്കുള്ള അളവല്ല ഇത് നമുക്ക് ഒരു മാസം വരയ്ക്കും ഉപയോഗിക്കാം. ഒരു നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒക്കെ മതിയാവും തലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കണം. എടുത്താൽ മതി അതായത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *