ഈ മരുന്നുകൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കഴിക്കരുത് നിങ്ങളെ വൃക്ക രോഗികൾ ആക്കും

വൃക്ക രോഗം മാറ്റിവെക്കാൻ ഒക്കെ വേണ്ടി വരുന്ന രോഗികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചുവരികയാണ് എന്താണ് കാരണം നേരത്തെ കണ്ടെത്തി തടയാനായി എന്തൊക്കെ പരിശോധനകളാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. വൃക്കയുടെ പ്രവർത്തനം കുറയുന്നു എന്ന് കണ്ടാൽ എങ്ങനെയാണ് മരുന്നുകൊണ്ട് മാറ്റാൻ ആവുമോ ? വൃക്ക രോഗികൾ കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? വൃക്ക ജീവിക്കാൻ കൃത്രിമ അതായത് ജീവിക്കുന്നവരിൽ നിന്നും മരിച്ചു നിന്നും അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ വൃക്ക രോഗങ്ങളുടെ കാരണമെന്ത് ശരീരത്തിന് ചെയ്യുന്നത് എന്നും അറിയണം. അതെങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഓർഗാനാണ് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം വൃക്ക എവിടെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ജസ്റ്റിന് താഴെയായി വയറിൻ്റെ പുറകിലായി നട്ടെല്ലിന് മുമ്പിൽ അകത്താണ് നമ്മുടെ ഇൻഡസ് എല്ലാം വെച്ചിരിക്കുന്നത്.

വയറിനുള്ളിൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ശരിക്കും പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ പുറത്ത് നട്ടെല്ലിന്റെ മുമ്പിൽ ആയിട്ടാണ്. ഉള്ളിലാണ് കിടക്കുന്നത് പക്ഷേ നേരെ സ്റ്റോമക്കിന് കുറച്ചു പാർട്സ് ഉണ്ട് അകത്തും കൂടെ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വൃക്കക്ക് അകത്ത് എപ്പോഴും മൂത്രം അതിന് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമാണ് ബ്ലഡ് നമുക്ക് വേണ്ടപ്പോൾ കളയാനും ഉള്ളതാണ്. പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കർമ്മം കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ബ്ലഡ് വരുന്നുണ്ട് ഓരോ പുറത്തേക്കു പോകുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം നിർവഹിക്കുന്നത് വൃക്ക തന്നെയാണ്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *