ഇക്കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് യൂറിക്കാസിഡ് കുറയ്ക്കാം

അമിതമായ യൂറിക് ആസിഡ് കൊണ്ടുവരുന്ന വാദത്തിന്റെ അസുഖത്തിന്റെ പേര് ഗൗട്ട് ഗൗട്ട് വരുന്ന പേഷ്യൻസിലെ യൂസഫലി 6.8 മില്യഗ്രാം മേലെ ആയിരിക്കും യൂറിക്കാസിഡ് ലെവൽ. യൂഷ്വലി ഒമ്പതിന് മേലെ പോകുമ്പോഴാണ് അധികം ഈ അസുഖം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാണാറ് 6.829 വളരെ കുറച്ചുപേർക്ക് മാത്രമാണ്. ട്രെയിൻ ടൈറ്റിൽ കാണിച്ചാൽ നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് മരുന്നുകൾ അധികമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് യൂറിക്കാസിഡ് ലോഡ് ചെയ്യുന്ന മരുന്നുകളും വരാതിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിലും വാഹനത്തിൻറെ പ്രശ്നം കൂടാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് ഗുളികഎടുകേണ്ടിവരും. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ലൈവ് സ്റ്റൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതശൈലി മാറ്റങ്ങൾ മോസ്റ്റ് ഇംപോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് നോൺവെജ് സ്റ്റേഡിയം ഫുഡ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം.

ഇനിഷ്യൽ പിരിയഡ് ഭയങ്കര സ്ട്രിക് അവോഡ് ചെയ്യണം വെയിറ്റ് കൂടുതലുള്ളവർക്ക് അത് കുറയ്ക്കുകയും വേണം. യൂറിക്കാസിഡ് ലെവൽ സഹായിക്കും പിന്നെ വെജിറ്റേറിയൻ ഡയറ്റ് കുറെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നാട്ടിലെ വർഗ്ഗങ്ങൾ ഒക്കെ നിർത്തണമെന്ന് പറയും ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് പ്രോട്ടീനും നമുക്ക് നിർത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എല്ലാ വെജിറ്റേറിയൻ സോസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ യൂസ് ചെയ്യാം ഒന്നും തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മരുന്നുകൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇനിഷ്യൽ നല്ല വ്യത്യാസം വരും. പിന്നെ മുന്നോട്ട് മരുന്നുകൾ ലോങ് ടേം ആയി എടുക്കേണ്ടത് ആണ് എടുത്താൽ യൂറിക് ആസിഡ് ലെവൽ ആറിന്റെ താഴെ മെയിന്റയിൻ ചെയ്യണം.കൂടുതൽ അറിയാ.ൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *