നമുക്ക് മറവിരോഗം വരാതിരിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത്

മറവി വരാതിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബ്രോഡ് ആയിട്ടുള്ള തത്വങ്ങളെ പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കുക ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ നിയന്ത്രിക്കുക കൊളസ്ട്രോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന മരുന്നുകൾ ഒരു പരിധി വരെ ഡിമെൻഷ്യ തടയാൻ സഹായകമാണെന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ദൈനംദിനം കൃത്യമായ വ്യായാമം ഉണ്ടാവുക ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ ഇൻവോൾഡ് ആയിരിക്കാം അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഡിമെൻഷ്യ പ്രിവൻഷൻ നല്ലതാണെന്ന് കാണാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പറയാറുണ്ട്. ജീവിതത്തിൽ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നല്ല പൊസിഷൻസ് വഹിച്ചിരുന്ന പല ആൾക്കാർക്കും ഭാവിയിൽ ഡിമെൻഷ്യൽ ഉണ്ടായെന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ് ആയിരുന്ന റൊണാൾഡീ ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഏജ് തന്നെ ഒരു ഘടകമാണ്.

എന്ന് പറയേണ്ടിവരും. പിന്നെ മറ്റ് പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള പല മസ്തിഷ്കത്തിലെ കെമിക്കൽസ് അല്ലെങ്കിൽ മസ്തിഷ്കത്തിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആവുന്ന പ്രോട്ടീൻസ് കാരണമാണ് ചില കാരണങ്ങൾ നമുക്ക് മറികടക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല. നമുക്ക് ചില കോമൺ ആയിട്ടുള്ള തത്വങ്ങൾ പറയാൻ പക്ഷേ ഫിസിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുക വ്യായാമം ഉണ്ടാവുക നിരന്തരമായി ജീവിതത്തിൻറെ എല്ലാ തുറകളിലും നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും വായന ഇവയെല്ലാം ഒരു പരിധിവരെ സഹായകമാണ്. സാധാരണഗതിയില് ആർക്കാണോ ഡിമെൻഷ്യൽ സംഭവിക്കുന്ന അവരായിരിക്കില്ല എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുക കൂടെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അസൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക അവരായിരിക്കും മിക്കവാറും എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സ്റ്റേറ്റസ് എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയും ലക്ഷണങ്ങൾ തന്നെ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *