ഈയൊരു കാര്യം ഒരിക്കലും മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഒരുപാട് ഫലങ്ങൾ കിട്ടും

പലർക്കും ഈ പച്ചമുളക് ഒരുപാട് അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും വീടുകളിൽ ഇത് കൃഷി ചെയ്യുന്നതും പക്ഷേ പലർക്കുമുള്ള ഒരു പരാതി എന്നതാണ് പച്ചമുളക് ഇല മുരടിച്ചു പോകുന്നു എന്നുള്ളത് അതുപോലെതന്നെ വളരെ ചീഞ്ഞുപോണു വേണോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവണില്ല അങ്ങനെ ഒത്തിരി പരാതിയുണ്ട്. പച്ചമുളക് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല വിത്തുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം അതായത് അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിത്തുകളാണ് ജ്വാലാമുഖി എന്നത് ഉജ്ജ്വല അനുഗ്രഹ വെള്ളായണി സമൃദ്ധി നമ്മൾ എന്തെല്ലാ ഉജ്ജ്വലിം സമൃദ്ധിയാണ് ഇത്ര നാളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മളെ പഴയ പച്ചമുളക് എല്ലാം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് ഒരിക്കലും ഉണക്കി വെച്ചതിനു ശേഷം നടണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല പച്ചമുളക് വെറുതെ പൊട്ടിച്ച് മണ്ണ് ഒഴുകി അതിൽ നട്ടാൽ മാത്രം മതിയാകും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിത്ത് മുളപ്പിച്ച് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ്.

വേറെ ഭാഗത്തോട്ടും മാറ്റിവെച്ചാലും മതി. നമ്മളെല്ലാം മുളകും പറിച്ചുനടലും കൂടുതൽ ആക്കരുത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് വളർച്ച ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയാതിരിക്കരുത് ഒരുമാസം നല്ല വളർച്ച ഉള്ളത് പറിച്ചു വെക്കണം. മണ്ണിൽ പറിച്ച് വെക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്തെന്നറിയോ നമ്മൾ അത് എന്തെങ്കിലും മൂടി വയ്ക്കണം രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം അത് ഉണങ്ങി പോകാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നിൽ ഒരു തുണി വെച്ച് എന്തെങ്കിലും കുട മറക്കാനായി ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയുമോ ഒന്നര അടി അകലത്തിൽ വേണം നമ്മൾ ഓരോ തെയ്യും നടാനായിട്ട് അതുപോലെ ഗ്രോ ബാഗ് വെക്കുമ്പോൾ അത് ഒന്നര അടി അകലത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോ ഭാഗം വെച്ചിരിക്കണം. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *