നമ്മുടെ നാഗരാജാവിനെ നേരിട്ട് കാണുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷേത്രം

നാഗ ദൈവങ്ങളെ നാഗരാജാവിന് നാഗേഷ് അമ്മേ ഒരുപാട് പ്രാധാന്യത്തോടെ ആരാധിച്ചുപോരുന്ന ഒരു ജനസമൂഹമാണ് നമ്മൾ മലയാളികളുടെത്. നാഗരാജാവിന്റെ പ്രതിഷ്ഠ ആയില്യം മഹോത്സവം ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ക്ഷേത്രങ്ങൾ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളമിങ്ങോളം ഉണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് മണ്ണാറശാല വെട്ടിക്കോട് പോലെയുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് നമ്മൾ അനുഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ശക്തി അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ആണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയാൻ പോകുന്ന മറ്റൊരു ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ച് എല്ലാ മാസവും വൃശ്ചികം ഒന്നാം തീയതി പുഴ നീന്തി കടന്ന് നേരിട്ട് എത്തി 41 ദിവസവും ക്ഷേത്രത്തിൽ കുടി കൊണ്ട് അനുഗ്രഹം നൽകുന്ന ആ ഒരു അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രം അത്തരത്തിൽ അത്ഭുതപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനുഗ്രഹം നമുക്ക് ചൊരിയുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ച് ആണ്. പറഞ്ഞുവരുന്നത് തട്ടേക്കാട് ശ്രീ മഹാദേവ മഹാവിഷ്ണുക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ചാണ് കോതമംഗലത്ത് നേതാവിന്റെ 12 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ഈ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ശ്രീ മഹാദേവ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രം മഹാദേവനും.

മഹാവിഷ്ണുവും തന്നെയാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിരുന്നാലും നാഗരാജാവിനാണ് ഒരുപാട് പ്രാധാന്യം പേരും പ്രശസ്തിയും കൊണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പറയുന്നത് അതിൻറെ കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് നാഗരാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ നാഗദൈവം പുഴ നീന്തിക്കടന്ന് വന്നു ദർശനം നൽകുന്നു ജീവനോടെയുള്ള നാഗം ദർശനം നൽകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രത്യേകതയായിട്ട് ഇവിടെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതത്തിന് ഏകദേശം തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ക്ഷേത്രത്തിൻറെ ഉല്പത്തിയെപ്പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1952 കാട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തതാണ് ഈ ക്ഷേത്രം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ഷേത്രത്തിൻറെ രണ്ടുവശത്ത് കാടും ഒരുവശത്ത് പെരിയാർ പുഴയും ആണുള്ളത് 1952 ലാണ് ഈ ക്ഷേത്രം കാട്ടിനുള്ളിൽ കണ്ടെത്തുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *