നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സമ്പത്ത് വന്ന് നിറയാൻ വൈകുന്നേരം ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു നോക്കൂ

നമ്മളുടെ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസപ്രകാരം നമ്മുടെ സനാതനധർമ്മ വിശ്വാസപ്രകാരം സന്ധ്യാസമയം എന്ന് പറയുന്നത് ലക്ഷ്മിദേവി വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. തന്നെയാണ് എല്ലാ ദിവസവും സന്ധ്യയ്ക്ക് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി ലക്ഷ്മിദേവിയെ എതിരേൽക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് നിലവിളക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പുവരുത്താൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തെളിയിക്കേണ്ട ആ സർവ്വ ഐശ്വര്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇത്രയധികം പ്രാധാന്യം നൽകപ്പെടുന്ന ഇത്രയും അധികം പവിത്രമായിട്ടുള്ള സന്ധ്യാസമയത്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ആചാര്യന്മാർ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ പറഞ്ഞു വച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളുടെ മുത്തശ്ശന്മാരും മുത്തശ്ശന്മാരും ഒക്കെ തലമുറകൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പകർന്നു തന്നിട്ടുള്ള ഒരു അറിവാണ് സന്ധ്യ സമയങ്ങളിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് നമ്മുടെ വീടിൻറെ ഐശ്വര്യത്തിന് നമ്മളുടെ വീടിൻറെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് കോട്ടം തട്ടിക്കും എന്നുള്ളത്.

ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് സന്ധ്യാസമയത്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്നുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ആണെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ദുരിതങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുവാനും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഐശ്വര്യ കേടുകളൊക്കെ നീങ്ങി പോകുവാനും സഹായം ആകുന്നതായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് വീടിൻറെ പ്രധാന വാതിൽ യാതൊരു കാരണവശാലും സന്ധ്യാസമയത്ത് അടച്ചിടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഏതാണ്ട് ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ സമയം നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂറോളം വീടിൻറെ പ്രധാന വാതിൽ തുറന്നു തന്നെ ഇടണം എന്നുള്ളതാണ് താമസിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്നൊരു നാലും നിർബന്ധമായും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *