സെ ക്സ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ

ദാമ്പത്യജീവിതം എല്ലാവർക്കും ഫ്രീയായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് പക്ഷേ എത്രപേർക്ക് നല്ലൊരു ദാമ്പത്യജീവിതം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് ബെനഫിറ്റ് ഉണ്ട് ഇത്രയും കാലറി ചെയ്യുന്ന അത്രയധികം നോപ്പമിൻ തുടങ്ങിയ പലതും ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇത്രയധികം വേറൊരു ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. എന്നാലും ഒരു പ്രായം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉദ്ധാരണം ശരിയായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടോ ഉദാരണക്കുറവും ശീക്രസ്കലനവും ഒക്കെ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രായം കഴിയുമ്പോൾ ലിംഗം ചുരുങ്ങിപ്പോകുന്നുണ്ടോ? തുടങ്ങിയ പല പ്രശ്നങ്ങളും പലരും പുറത്തു പറയാൻ മടിച്ചു നടക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് തുറന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സുഹൃത്ത് എന്ന് തോന്നുന്ന അങ്ങനെ കണ്ടെത്തി സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡോക്ടറോട് ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുക തന്നെ വേണം.

പ്രായപരിധി ഉണ്ടോ? എത്ര വയസ്സായെന്നാണ് സെ ക്സ് നിർത്താം സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ മെനോപോസ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സഹകരിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെന്തെങ്കിലും മരുന്നുകൾ ഉണ്ടോ അവരുടെ വേദന കുറയ്ക്കാൻ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാം നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സെ ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഈ സെ ക്സിന് ഇടയിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമെന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളിലും ഉദ്ധാരണ കുറവ് പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് അവർക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്.ഓ പി വരുന്ന പല ആംഗ്സൈറ്റി കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന പേഷ്യൻസ് ഉദ്ധാരണക്കുറവ് എന്ന് പറഞ്ഞു വരുമെങ്കിലും അവരുടെ റൂട്ട് കോഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഉൽകണ്ടിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ലാക് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുവാൻ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *