പച്ച കുതിര വീട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ ചെയ്യേണ്ടത് മഹാ ഭാഗ്യം

ജീവിയാണ് പച്ചക്കുതിര അല്ലെങ്കിൽ പച്ചപുൽൽച്ചാടി അല്ലെങ്കിൽ പച്ച കണിയാൻ അതുമല്ലെങ്കിൽ പച്ചത്തുള്ളൻ പല പേരുകളിൽ പല പേരുകൾ നാട്ടു വഴികളിൽ പറയുo നിങ്ങളൂടെ നാട്ടിൽ എന്താണ് ഇതിന് പറയുന്ന പേര് അതാ കമൻറ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് രേഖപ്പെടുത്താൻ അറിയാൻ കഴിയും പല നാടുകളിൽ എന്തൊക്കെ പേരുകളിലാണ് പച്ച കുതിര അറിയപ്പെടുന്നത് നല്ലത് ഒരുപാട് വ്യത്യസ്ത പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ സൂചനയുടെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് കുതിര എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മുത്തച്ഛൻമാരും മുത്തശ്ശിമാരും പറഞ്ഞ് തന്നിട്ട് ഉള്ള കാര്യമാണ് പച്ചക്കുതിര വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൗഭാഗ്യമാണ് ആ ധനം വരാൻ പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് പണം വരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഐശ്വര്യമാണ് ഉപദ്രവിക്കരുത് ആട്ടിപ്പായിക്കരുത് ദ്രോഹിക്കരുത് എന്ന് നമുക്ക് ചെറുപ്പം മുതൽ പറഞ്ഞ് തന്നിയുള്ളത് ആണ് നമ്മൾ അതൊക്കെ കേട്ടാണ് വളർന്നത് ഉള്ളത് പച്ചക്കുതിര കൊണ്ടുവരുന്ന ഭാഗ്യം എന്താണ്.

പച്ചക്കുതിര കൊണ്ടുവരുന്ന സൗഭാഗ്യം ഉള്ള ആണോ അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സൗഭാഗ്യം നമ്മളിലേക്ക് വന്നുചേരാൻ ആയിട്ട് നമ്മളെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ വിവരിക്കുന്നത്. പൊതുവെ പച്ചക്കുതിര എന്ന് പറയുന്നത് വീട്ടിൽ വരുന്നത് ശുഭസൂചന ആയിട്ട് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും അശുഭം എന്ന് പറയാറില്ല ശുഭമായിട്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അത് ഭാരതീയ വിശ്വാസങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല ഭാരതീയ സനാതന വിശ്വാസങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല മറ്റനേകം അസ്ട്രോളജി കളും പച്ചക്കുതിര ഒരു ലക്ക് സിമ്പാലെ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഐശ്വര്യത്തിനും ഭാഗ്യത്തിനും സിംബൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഗ്രീക്ക് അസ് ട്രോളജി എടുത്താലും ചൈനീസ് അസ്ട്രോളജി എടുത്താലും ജാപനീസ് അസ്ത്രോളജി എടുത്താലും ചില ആഫ്രിക്കൻ അസ്‌ട്രോളജി തിയറിയിൽ എല്ലാം പച്ച പുതിയൊരു ഐശ്വര്യം എന്ന് ആണ് പറയുന്നത് പച്ചക്കുതിര വരുന്നത് ഭാഗ്യത്തിന് മുമ്പാണ് സൗഭാഗ്യം കടന്നുവരാൻ പോകുന്നതിനു സൂചനയുണ്ട് പച്ച കുതിര വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്ന വിദേശ അസ്ട്രോളജി അടക്കം പറയുന്നത് കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *