നമ്മുടെ വയറിന് അൾസർ എന്ന അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ അതിന്റെ മാത്രമാണ്

ആളുകളിലും നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ക്ലിനിക്കിൽ വരുന്ന മിക്ക പേഷ്യൻസിലും നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഗ്യാസ്റ്റിക് അൾസർ അഥവാ വയറിനെ പുണ്ണ് എന്നുള്ള അവസ്ഥ. വേദനാജനകമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് അൾസർ എന്ന് പറയുന്നത് വായിൽ ഒരു നല്ല നമുക്കറിയാം എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഇരിച്ചൽ തുടങ്ങിയവ നമുക്കറിയാം ഒരു അനുഭവിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത്തരം ധാരാളമായി വയറിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവസ്ഥാ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.എന്താണ് വയറിലെ അൾസർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം അല്ലെങ്കില് ഒരു മുറിവ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഭാഗം വെച്ച് പിന്നെ ഒരു പണിയെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് ശക്തമായ നീറ്റൽ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പദാർത്ഥങ്ങൾ തട്ടിയാലും തുകച്ചിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇത് ഒരു അവസ്ഥ തന്നെയാണ്.

നമുക്ക് ആമാശയത്തിനകത്ത് നടക്കുന്നത്. പൊതുവേ ആമാശയത്തിനകത്ത് ഒരുപാട് ലയേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ വയറിന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതും ഈ ഭിത്തികൾ തന്നെയാണ് പിന്നെ ദഹനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആഡ് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് സി എൽ സ്ട്രോങ്ങ് ആയിട്ടുള്ള ആമാശയത്തിനകത്ത് ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ വയറിനെ ഈ ഭിത്തികൾക്ക് ഒരു പുണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്രണമായിട്ടു രൂപപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് വയറിലെ അൾസർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. തികച്ചും ഒരു വേദനാജനകമായ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് പേഷ്യ കടുത്ത വേദനയാണ് അമർത്തിപ്പിടിച്ച് ഒരു അവസ്ഥ വരെ അവർക്ക് ആ വേദന കൊണ്ട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ശക്തമായ വേദന അനുഭവപ്പെടും ചിലർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത അവസ്ഥയിൽ വയർ കാലി ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലും വേദന വരുന്നത്. രണ്ട് ടൈപ്പ് അൾസർ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒന്ന് ആമാശയത്തിനകത്ത് വരുന്നതും രണ്ടാമത്തെ നിയോണിയം എന്ന് പറയുന്നതും.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *