ജീവനുള്ള നാഗരാജാവ് നേരിട്ട് ദർശനം നൽകുന്ന ക്ഷേത്രം

നാഗദൈവങ്ങളെ നാഗരാജാവിന് നാഗ യക്ഷി അമ്മേ ഒരുപാട് പ്രാധാന്യത്തോടെ ആരാധിച്ചു പോരുന്ന ഒരു ജനസമൂഹം ആണ് നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് നാഗരാജാവിനെ പ്രതിഷ്ഠ ആയില്യം മഹോത്സവം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ക്ഷേത്രങ്ങൾ കേരളത്തിലങ്ങോളമിങ്ങോളമുള്ള ഉദാഹരണത്തിന് മണ്ണാറശാല വെട്ടിക്കോട് പോലെയുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അനുഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശക്തി അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളവയുമാണ് ഇന്നത്തെ അധ്വാനത്തിൽ പറയാൻ പോകുന്ന മറ്റൊരു ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ച് നാഗരാജാവിനെ പ്രതിഷ്ഠയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നാഗരാജാവ് എല്ലാ മാസവും വൃശ്ചികം ഒന്നാം തിയതി നേരിട്ടെത്തി പുഴ നീന്തി കടന്ന നേരിട്ടെത്തി 41 ദിവസവും ക്ഷേത്രത്തിൽ കുടികൊണ്ട ഭക്തർക്ക് അനുഗ്രഹം നൽകുന്ന ആ അദിശയപ്പിക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രം അത്തരത്തിൽ അത്ഭുതകരം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനുഗ്രഹം നമുക്ക് ചൊരിയുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ച് ആണ് പറഞ്ഞുവരുന്നത് തട്ടേക്കാട് ശ്രീ മഹാദേവ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിലെ കുറിച്ചാണ് കോതമംഗലത്ത് നേതാവിൻറെ 12 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ്.

ഈ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നപോലെ തട്ടേക്കാട് മഹാദേവ ക്ഷേത്രം മഹാ ദേവ മഹാവിഷ്ണു തന്നെയാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിരുന്നാലും ക്ഷേത്രത്തിൽ നാഗരാജാവിനെ ആണ് ഒരുപാട് പ്രാധാന്യം പേരും പ്രശസ്തിയും കൊണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയും അതിൻറെ കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് നാഗരാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ നാഗദൈവം പുഴ നീന്തി കടന്നു വന്നു ദർശനം നൽകുന്നു. ജീവനോടുള്ള നാഗം ദർശനം നൽകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രത്യേകതയായി ഇവിടെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് തട്ടേക്കാട് പക്ഷിസങ്കേതത്തിൽ ഏതാണ്ട് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ക്ഷേത്രം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് ക്ഷേത്രത്തിൻറെ ഉല്പത്തിയെപ്പറ്റി പറയുകയാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 1952 കാട്ടിൽനിന്ന് കണ്ടെടുത്തതാണ് ഈ ക്ഷേത്രം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വിശ്വാസം എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഒരു അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷേത്രത്തിൻറെ രണ്ടുവശത്തെ കാടും ഒരുവർഷത്തെ പെരിയാർ പുഴയും ആണുള്ളത് 1952-ലാണ് ക്ഷേത്രം കാട്ടിനുള്ളിൽ കണ്ടെത്തുന്നത് കൂടുതലായി അറിയുവാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *