ഇനി നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പൂക്കൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പൂത്തുനിൽക്കും

എല്ലാവരും വീട്ടിലും ഒരുതരം പൂച്ചെടി പച്ചക്കറിയെ കാണാതിരിക്കില്ല അതെന്നും പൂത്തു നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു കൊച്ചു ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്കൊരു പഴയ കുപ്പിയാണ് ആവശ്യം. അപ്പോ ഈ ഞാൻ അതിനായിട്ട് ഒരു കുപ്പി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കുപ്പിയുടെ മുകൾഭാഗം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തു മാറ്റണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അടിയിലെ മൂന്നാല് ഒത്തിരി അറിയുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോ കത്തി വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെത്തി കളയുകയാണ് ചെറുതായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്കറിയാം രീതിയിൽ ചെയ്യാം. അതുപോലെതന്നെ മുകൾഭാഗം നല്ല രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തു മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനും മുകൾ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തു മാറ്റി. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ.

ഒരുപിടി ആരിവേപ്പില പിന്നെ കുറച്ചു മണ്ണും പിന്നെ നമ്മുടെ കിച്ചൻ വേസ്റ്റ് ആണ്. ദിവസവും പച്ചക്കറി സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തായാലും കുറച്ച് കിച്ചൻ വേസ്റ്റ് കിട്ടാതിരിക്കില്ല അതെടുക്കുക അതിലേക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ആര്യവേപ്പിന്റെ ഇലയാണ് ഇടുന്നത് ഇത് ഇടുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കൃമികടികളെയെല്ലാം പിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കിച്ചൻ വേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് അതിലോട്ട് ഇടാം നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാവില്ല.

കിച്ചൺ വേസ്റ്റ് ആ കുപ്പിയുടെ പകുതിയോളം തന്നെ ഇടണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ മണ്ണിടുക മണ്ണ് എത്രതന്നെ ആയാലും വളരെയധികം നിർബന്ധമുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് പിറ്റേദിവസത്തെ കിച്ചൻ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലും ബാക്കിയുള്ള കിച്ചൻ വേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇട്ടതിനുശേഷം പിന്നെയും നമ്മൾ കുറച്ച് മണ്ണ് കൂടി അതിൻറെ മേലെയായി ഇടേണ്ടതുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൻറെ മേലെ ആര്യവേപ്പിന്റെ ഇല ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ വെക്കണം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മള് കുപ്പി നിറക്കേണ്ടത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *