നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഈ ഒരു നീല കളർ പൂ എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐശ്വര്യം വന്നുചേരും

നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ പലതരത്തിലുള്ള ചെടികൾ നമ്മൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നതാണ് വീട് ഏറ്റവും മനോഹരമായ സൂക്ഷിക്കണം വീണ്ടും പരിസരവും ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ളത് ആക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. എന്നാൽ വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വീടിനു ചുറ്റും അല്ലെങ്കിൽ വീടിൻറെ എട്ട് ദിക്കുകൾ വളർത്തണം സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നുള്ളത്.നീല ശങ്കുപുഷ്പം നീല ശങ്കുപുഷ്പം വളർത്തുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ തോതിലുള്ള ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും ഒക്കെ വന്നുചേരാനുള്ള യോഗമുണ്ടാകും. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവാംശമുള്ള ചെടികളിൽ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെയും മഹാലക്ഷ്മിയുടെയും സാന്നിധ്യം ഉള്ള ഒരു പൂവായിട്ടാണ് ശങ്കുപുഷ്പത്തെ കണക്കാക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ശങ്കുപുഷ്പം ഉള്ളവരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം.

നമ്മുടെ വീടിൻറെ വടക്ക് കിഴക്കേ മൂല അഥവാ ഈ ഷാനു കോണ്‍ എന്ന് പറയുന്ന ദിക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു നിക്കാണ് ഇതിൻറെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഗൃഹത്തിലേക്ക് എല്ലാ ഊർജ്ജവും നമ്മളുടെ ഗൃഹത്തിലേക്ക് എല്ലാ ഐശ്വര്യവും നമ്മളുടെ ഗൃഹത്തിലേക്ക് സൂര്യപ്രകാശവും നമ്മളുടെ ഗൃഹത്തിലേക്ക് എല്ലാതരത്തിലുള്ള പോസിറ്റീവ് എനർജിയും വന്നു കയറുന്ന മൂല അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് വീടിൻറെ വടക്ക് കിഴക്ക് മൂല അഥവാ ഈശാനു കോൺ പറയുന്നത്.കോണിൽ നമ്മൾ ഒരു മൂഡ് ഈ പറയുന്ന നീല ശങ്കുപുഷ്പം നട്ടുവളർത്തണം എന്നുള്ളതാണ്.

വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സൂര്യപ്രകാശം നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന അനുകൂലം ആയിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ് തരംഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് എനർജി എല്ലാം ഈ പൂക്കളിൽ ഈയൊരു ചെടിയിൽ തട്ടി ഇത്രയേറെ ഔഷധ മൂല്യമുള്ള ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ ഉള്ള ഈയൊരു സസ്യത്തിൽ ഈ പടർന്നു കയറി പൂക്കൾ പുഷ്പിച്ചു നിൽക്കുന്ന മനോഹരമായ സസ്യത്തിൽ തട്ടിയായിരിക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് അതിൻറെ അർത്ഥം ലക്ഷ്മി സാന്നിധ്യം വിഷ്ണുവും സാന്നിധ്യമുള്ള ഒരു പൂവിൽ നിന്ന് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെടിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഊർജ്ജമാണ് നമ്മളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു കയറുന്നത്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *