നെഞ്ചിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്ന വേദനയുടെ അസുഖങ്ങൾ ഇതാ

നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു രംഗമാണ് നായികയുടെ അച്ഛൻ നായിക എന്തെങ്കിലും മർത്തു പറയുമ്പോൾ അത് താങ്ങാൻ പറ്റാതെ കൈയിൽ ഇവിടെ എങ്ങനെ അമർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ബാക്കിലേക്ക് മറിഞ്ഞു പിന്നോട്ട് അതിശക്തമായ നെഞ്ചുവേദന അപ്പോൾ അറ്റാക്ക് ആവുന്ന രോഗിയായി അറ്റാക്കിനെ കുറിച്ച് ഹൃദയ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് പലരുടെയും കൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ് നെഞ്ചിൽ അമർത്തിപ്പിടിച്ച് വീഴുന്നു എല്ലാം നെഞ്ചുവേദനയും അറ്റാക്ക് ആവും പരിശോധിക്കാം. നെഞ്ചുവേദനയും അല്ല വരുന്നത് മാത്രമല്ല എല്ലാ നെഞ്ചുവേദനകളും ഹൃദ്യോഗമല്ല പലരും സംശയം ചോദിക്കുന്നത് ഇടതുഭാഗത്ത് വേദന വരുന്നു വലതുഭാഗത്ത് വേദന വരുന്നു ഇത് ഹാർട്ടിന്റെ ആണോ അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും. അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് രോഗം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്നാണ്.

നിങ്ങൾക്ക് ആ വൈറസിൽ പെട്ട രോഗം ഉണ്ടോ എന്നും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വരുന്നു നെഞ്ചുവേദന നമ്മുടെ നിസ്സാരമായി തള്ളിക്കളയേണ്ടതല്ല. ഇസിജി എക്കോ മുതലായ പ്രൈമറി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസിലൂടെഇസിജി എക്കോ മുതലായ പ്രൈമറി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസിലൂടെ ഒരു കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ആ നെഞ്ചുവേദന അസീസ് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് ഇത് ഹൃദയത്തിലെ രക്തക്കുഴലുകളിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായതു കൊണ്ടാണ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആൻജിയോഗ്രാം ടെസ്റ്റിന് നിങ്ങളെ വിധേയനാകുന്നു അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആണ് നമ്മൾ അതിനെ കൊറോനറി ആൻറി ഡിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്.

മരുന്നുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബൈപ്പാസ് സർജറി കൊണ്ടോ ചികിത്സിക്കേണ്ടത് എല്ലാവർക്കും നെഞ്ചുവേദന ആയിട്ട് തന്നെ ഇത് പ്രസന്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. അമിതമായ വിയർപ്പ് ക്ഷീണം നെഞ്ചിന്റെ നടുഭാഗത്ത് ആയിട്ട് ഒരു കനം കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പുകൾ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു അസ്വസ്ഥത എന്താണെന്ന് വിവരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അസ്വസ്ഥത കുറച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് അതൊന്നും നിർത്തി കഴിയുമെന്ന് നടക്കുന്നത് നിർത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ അതിന് ശാന്തമാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിരപ്പായം നടപ്പിലും നടക്കും നിരപ്പായ ഒരു ഫ്ലോറിൽ നടക്കുമ്പോൾ ഇതേ അസ്വസ്ഥത വരുന്നു പക്ഷേ ഒരു അഞ്ചുമിനിറ്റ് റസ്റ്റ് എടുത്തു ഈ അസ്വസ്ഥതകൾ കുറയും തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങളാണ് കാണുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *