നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ത്വക്ക് ഭാഗങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന അസുഖങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കാൻ

ഇന്ന് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം മാറാത്ത അലർജി രോഗങ്ങൾ ത്വക്ക് സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ അവയ്ക്ക് ശ്വാസ രോഗങ്ങൾ ആയിട്ടുള്ള ബന്ധം ഇതാണ് അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കാര്യം തുടങ്ങാം. ഒരു അമേരിക്കയും വളർന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് കുട്ടിയുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് 17 വയസ്സ് ഉണ്ടാവും ആ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് അച്ഛനും അമ്മയും എല്ലാം നല്ലതുപോലെ സമ്പാദിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് ഡോക്ടർമാർ എല്ലാം ഒരു 70% നിലയിലാണ് ആ പെൺകുട്ടി വന്നത്. അതായത് ആ കുട്ടിയുടെ രോഗങ്ങളെല്ലാം പരിശോധിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായത്.

ആ കുട്ടിക്ക് കഫക്കെട്ട് ഉണ്ട് എന്നത് അത് അവർ വേറൊരു അസുഖം എന്നൊരു രീതിയിലാണ് കണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ ഞാൻ ഇതിനെ ഒരു രോഗമായിട്ടാണ് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാറുണ്ട്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അകത്തെ തീയും പുറത്ത് പുകയും ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് എടുത്താൽ പുകയാണ് ഈയടുത്ത് രോഗമായി വരുന്നത്. നിങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിലെ രോഗം അത് ആസ്മ ആയിക്കോട്ടെ അലർജി രോഗം ആയിക്കോട്ടെ അതെല്ലാം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പല രോഗങ്ങളും മാറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നൂറുകണക്കിന് ഈ കുട്ടി ഏതാണ്ട് ഒന്നല്ല രണ്ടുമാസം കൊണ്ട് 50 വർഷത്തെ ഇമ്പ്രോവെമെന്റ് ചെയ്യുകയും.

ചെയ്തു ആദ്യം ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ കഫക്കെട്ടിനുള്ള ചികിത്സ ചെയ്യുകയും പിന്നീട് ആ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ത്വക്ക് രോഗസമ്മർദ്ദമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സ തേടുകയും ആ കുട്ടി പൂർണമായും ആരോഗ്യവതിയായി ആവുകയും ചെയ്തു.അതുകൊണ്ട് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം രോഗം എന്താണെന്ന് ആദ്യം തിരിച്ചറിയുകയും അതിൻറെ തുടക്ക ലക്ഷണങ്ങൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി അതിനുള്ള ചികിത്സ തേടിയതിനു ശേഷം മാത്രം ശരിക്കും ഉള്ള രോഗത്തിനുള്ള ചികിത്സ തേടുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *