ഇനി ഉറുമ്പ് ശല്യം ഒരിക്കലും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാവില്ല

ഉറുമ്പ് ഉപദ്രവകാരിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ആയിട്ട് സാധിച്ചു. ഉറുമ്പ് ഒരിക്കലും വരാതെ എന്നെന്നേക്കുമായി ഓടിക്കാൻ നമുക്ക് 5 6 മാർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട് ഈ രീതികളൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോന്ന് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ തോട്ടത്തിൽ ഒരിക്കലും ഉറുമ്പ് വരാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഉറുമ്പിനെ ഓടിക്കാൻ ആയിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താന്നറിയോ നമ്മുടെ പച്ചക്കറി തോട്ടം ഇപ്പോഴും വൃത്തിയായിട്ട് ചവറുകൾ അതുപോലെ വേസ്റ്റുകൾ ഒന്നും ഇടാതെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ അടിച്ചുവാരി സൂക്ഷിക്കണം അത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കത്തിക്കണം.തീ കത്തുന്ന സമയത്ത് അതിൻറെ പുകയൊക്കെ ഏൽക്കണത് നമ്മുടെ പച്ചക്കറികൾ ഒത്തിരി നല്ലതാണ് പുക മൂലം ഒരുപാട് കീട ശല്യം ഇല്ലാതെ ഇരിക്കും.

അപ്പോൾ ഇതിന് ചൂട് അകലെ നീക്കി വേണം നമ്മൾ ചപ്പുചവറുകളൊക്കെ ഇട്ട് കത്തിക്കാൻ ആയിട്ട് ആദ്യത്തെ കാര്യം ഇതാണ് നമ്മുടെ പച്ചക്കറി തോട്ടം എപ്പോഴും വൃത്തിയായിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്നു പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തൊക്കെ ഉറുമ്പ് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ചെലപ്പം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ എങ്കിലും അത് നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പി അവിടെ നമ്മള് ഈ ഉറുമ്പ് പൊടി ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ ഒന്ന് വിതരണം ഉണ്ടല്ലോ കൂട്ടത്തോടെ മാത്രം ഉണ്ടാവില്ല പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ഒത്തിരി കൂടുതലുണ്ടാകും ഈ ഒരു ഉറുമ്പ് പൊടി സാധാരണ വാങ്ങാ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. വണ്ടികളുടെ വയറിൽ ഇടുന്ന ഗ്രീസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *