നിങ്ങൾക്ക് മൈഗ്രേൻ ഉണ്ടെങ്കിലും മാറാനുള്ള ഒരു പത്ത് വഴികൾ

തലവേദന എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് വലിയൊരു വിഷയമല്ലെങ്കിൽ ചെന്നികുത്ത് അല്ലെങ്കിലും മൈഗ്രേൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകും. തലവേദന എന്താണ് എങ്കിലും മൈഗ്രേൻ എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് വന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസം നിൽക്കുന്നത് ചികിത്സ എടുത്താലും എന്താണ് മാറാൻ എത്ര താമസം ചെയ്താലും മാറാൻ മാറാത്തൊരു ഘട്ടത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് ഈ മൈഗ്രേൻ ബ്ലഡ് ടെക്സ്റ്റ് പലതും പല ടെസ്റ്റുകളും ചെയ്തു അതുപോലെതന്നെ എംആർഐ ചെയ്തു ഇതെല്ലാം ചെയ്തത് തന്നെ ഒരു കുറവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്താണ് പ്രശ്നം ഞരമ്പ് സംബന്ധമായ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ ഒരു മൈഗ്രേൻ പറയുന്നത് ഏത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താലും അതിലൊരു അപ് നോർമാലിറ്റി കാണിക്കുകയും ഈ ഒരു അസുഖത്തിന്റെ ശിവരാത്രി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും നല്ല തലവേദന ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സൈഡിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ കൈവശം നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് പൾസിങ് പോലെ തോന്നുന്നതായിരിക്കും കാണാവുന്നതാണ്.

ചില ആളുകൾ ആ ഒരു സമയം ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് കണ്ണു കാണാത്ത രീതിയിൽ ഒരു വളയം പോലെ നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. കാഴ്ചക്ക് കുറവ് സംഭവിച്ച ആളുകളിലും ഇത് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് കണ്ടുവരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു എന്ന് രണ്ടുദിവസം കണക്കാണ് നമ്മൾ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോവുകയാണ് അതിൻറെ മുന്നേയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ വച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മൈഗ്രേൻ വരാൻ പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല തലവേദന വരാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. അതെല്ലാം കുറയ്ക്കാൻ ആയിട്ട് പൂർണ്ണമായും മാറും എന്ന് ഒരിക്കലും ഉറപ്പു പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് വരുന്നത് കുറയ്ക്കാൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പത്ത് ടിപ്സ് പറയാം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പരിശോധിക്കാം. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *