നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ധനം തനിയെ വരുമോ എന്ന് വീടിന്റെ വാസ്തു നോക്കി പറയാം

വാസ്തുപ്രകാരം അഷ്ടദിക്കുകളാണുള്ളത് അതായത് കിഴക്ക് തെക്ക് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് കൂടാതെ വടക്ക് കിഴക്ക് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് തെക്ക് കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഇങ്ങനെ എട്ട് ദിക്റുകൾ ആണ് വാസ്തുപ്രകാരം ഒരു വീടിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട് നിൽക്കുന്ന പുരത്തിന് കണക്കാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് വരാൻ പാടില്ല ഏതൊക്കെയാണ് അനുവതിനീയം ഏതൊക്കെയാണ് ദോഷമായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ വീട് പണിയുമ്പോഴും കെട്ടിടമൊക്കെ നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാസ്തു കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ നോക്കാറുണ്ട്.

   
"

ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എപ്പോഴും വാസ്തു പറയുമ്പോൾ ഓരോ വ്യക്തികളും മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കന്നിമൂലയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്.തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മൂല കന്നിമൂല ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആണെന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട തന്നെയാണ് എന്നാൽ കന്നിമൂലം മാത്രമല്ല ഒരു വീടിന് പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം വീടിൻറെ ഈ പറയുന്ന എട്ടു വർഷങ്ങളിലും എന്തൊക്കെ ആവാം എന്തൊക്കെ ആവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് അതിന് അനുബന്ധിച്ച് ഇരിക്കും ആ വീട്ടിലെ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉയർച്ചയും ആ വീട്ടിൽ വന്നുചേരുന്ന ഊർജ്ജളവും എല്ലാം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എട്ട് ദിക്കുകൾക്കും പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം.

പലരുടെയും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കന്നിമൂല മാത്രം ശരിയായി കഴിഞ്ഞ വീടിൻറെ എല്ലാം ശരിയാകും എന്നാണ് എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല. തെക്ക് കിഴക്കേ മൂലയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് വളരെ പ്രാധാന്യം നിറഞ്ഞ ഒരു വശമാണ് തെക്ക് കിഴക്കേ മൂല എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോളൂ നിങ്ങളുടെ വീടിൻറെ തെക്ക് കിഴക്കേ മൂല ഏത് ഭാഗത്തായിട്ട് വരും എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി അഗ്നികോൺ അല്ലെങ്കിൽ അഗ്നിമൂല എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അഗ്നിയുടെ സ്ഥാനമാണ് ഈ തെക്ക് കിഴക്കേ മൂല എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ശുചിത്വം ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും ശുചിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കേണ്ട സംരക്ഷിക്കേണ്ട വശങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് തെക്ക് കിഴക്കേ മൂല എന്ന് പറയുന്നത്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *