ഗ്യാസ് കയറുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഈ മൂന്ന് ലക്ഷണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക

ഈ ഗ്യാസിനെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഒരു വില്ലൻ ആയി മാറുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കേണ്ടത് ആണ്. പ്രശ്നങ്ങളും ആളുകൾ പറയാറുണ്ടെങ്കിലും ഗ്യാസ് എന്നുള്ളതാണ് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് ഗ്യാസ് എന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്.30 ശതമാനം പേർക്കെങ്കിലും മറ്റുപല അസുഖങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പല അസുഖങ്ങളും ആണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ്. മറ്റ് പല അസുഖങ്ങളെയും ഗ്യാസാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് അങ്ങനെയും അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അതിന് ആദ്യം തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിന്റെ കാര്യം തന്നെയായിരിക്കും.നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്നും പറഞ്ഞാൽ നെഞ്ചുവേദന മാത്രമേ ആവത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഈ നെഞ്ചിൽ തന്നെ വരണം എന്നില്ല താടിയിൽ പോലും പല്ലിൽ പോലും വേദന വന്നിട്ട് അത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് പ്രസൻറ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

   
"

പിന്നെ വളരെ അധികം ആൾക്കാർക്കും ചിലപ്പോൾ വയറുവേദനയായിരിക്കാം. എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ രീതിയിൽ ഗ്യാസ് പോകുന്നതാണ് ഗ്യാസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. നെഞ്ചുവേദന എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർട്ടിന്റെ മാത്രം പ്രശ്നം കൊണ്ടു ഉണ്ടാവുന്നതല്ല ഡ്രഗ്സ് പ്രശ്നമൊന്നും വരാമെന്ന് ഉള്ളത് പലർക്കും അറിയാം എന്നാൽ അത് നിരാകരിച്ചു കളയും.

പ്രത്യേകിച്ച് കൊറോണ ഉണ്ടായപ്പോൾ ന്യൂമോണിയ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് എന്നാൽ ആദ്യമേ ഉണ്ടാകുന്നത് നെഞ്ചുവേദനയാണ് ശക്തമായ നെഞ്ചുവേദന അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം കൂടെ പനിയോ ജലദോഷമോ ഉണ്ടാവണം എന്ന് പോലും നിർബന്ധമില്ല. കൺസൾട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ലങ്സിന്റെ പാര കൈമ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലാതെ ആൾക്ക് ഒരു ചെറിയ നെഞ്ചുവേദന മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ 90 താഴെയായിരിക്കണം ലെഗ്സ്ൻ്റെ പുറമെയുള്ള പാഠ പോലെ രണ്ട് ബാഗ് ഉണ്ട് അതിനുള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും വായു വെള്ളം രക്തമോ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് അതിനെ ന്യൂമോതേറാക്സ് എന്ന് പറയുന്നു.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *