നമ്മുടെ കിഡ്നിയിൽ അടഞ്ഞുകൂടിയ യൂറിക് ആസിഡ് എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം

യൂറിക്കാസിഡ് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടതുണ്ടോ ?യൂറിക്കാസിനായി മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടവരുടെ എണ്ണം ഇന്ന് വളരെയധികം കൂടിവരുകയാണ്. യൂറിക്കാസിഡ് കൂടുന്നതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഗൗട്ടി ആസ്ത്രെട്ടിസ് അതായത് രാജാവിൻറെ അല്ലെങ്കിൽ പണക്കാരന്റെ രോഗം എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇങ്ങനെ കൂടാൻ എന്താണ് കാരണം ഇങ്ങനെ യൂറിക് ആസിഡ് കൂടുതൽ ആവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? യൂറിക്കാസിഡ് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? മരുന്നില്ലാതെ യൂറിക്കാസിഡ് ലെവൽ കുറയ്ക്കാനായി ആകുമോ? യൂറിക് ആസിഡ് കൂടിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെ? യൂറിക് ആസിഡ് കുറയുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും ദോഷം ഉണ്ടാകുമോ? യൂറിക് ആസിഡ് കുറയ്ക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകളുടെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്.

കുറയ്ക്കാനായി ദിവസവും മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടിവരുന്ന ഈ കാലത്ത് ആവശ്യമാണ്. മനുഷ്യശരീരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതും കോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ കോശങ്ങൾക്ക് എല്ലാം തന്നെ ഉള്ളിൽ ന്യൂക്ലിയൻസ് ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിക് മെറ്റീരിയലാണ് നമ്മുടെ മോഡി എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്.പ്ലൂറിൻ എന്നതിൻറെ മെത്തബോളത്തിൽ വരുന്ന വേസ്റ്റ് ആണ് യൂറിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനെ ഒരു വേസ്റ്റ് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അതിനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ആൻറി ഓക്സൈഡ് ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏകദേശം ഒരു ഫിഫ്റ്റി പേഴ്സടെൻജ് ആൻറി ഓക്സിജന്റെ ആക്ടിവിറ്റി യൂറിക്കാസിഡ് മൃഗങ്ങളിലും മറ്റു ജീവികൾ മിക്കവാറും ഉള്ള യൂറിക്കാസിഡീന്റെ രൂപം ആൻഡ്രോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറെ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള പക്ഷേ മനുഷ്യനാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ വൈറ്റമിൻ സി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്തത്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *