പുരുഷന്മാർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ

നമ്മളെല്ലാവരും പുരുഷ ഹോർമോൺ ആയ ടെക്സ്റ്റോസിനോണിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പുരുഷന്മാരിൽ ടെക്സ്റോസിറോൺ അളവ് വളരെ കുറഞ്ഞുവരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അതിനെ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു ആൺകുട്ടി മാറുന്നതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈ പുരുഷ ലൈംഗിക ഹോർമോണായ ടെക്സ്റ്റ്സിറോൺ ആണ് അളവ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ആൾക്കാരിൽ പറയുന്നത് അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് പോഷകങ്ങളുടെ കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ പോഷകങ്ങൾ ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം നമുക്ക് വ്യായാമം ഇല്ലാത്ത ഒരു ലൈഫ് ആണ് ഇന്ന് മിക്ക ആൾക്കാരും നയിക്കുന്നത്.ജോലി അതുപോലുള്ളതാണ് കസേര ജോലിയാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ചെയ്യുന്നത് അധ്വാനം വരുന്ന ഇന്ന് വളരെ കുറവാണ്.

   
"

അപ്പോൾ അവർക്ക് ശരിയായ വ്യായാമം കിട്ടുന്നില്ല ശരിയായ വ്യായാമം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഹോർമോൺ കൂടുതലായിട്ട് ഉത്പാദിപ്പിക്കുക ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ പുകവലി ഉപേക്ഷിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ മദ്യപാനം ഇവയെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റോസിറോണിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നതാണ് രോഗാവസ്ഥ നമ്മുടെ പ്രമേഹം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രമേഹം ഉള്ള ധാരണ പുരുഷന്മാർക്ക് ഉദ്ധാരണ കുറവ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ടെക്സ്റ്റോസിറോൺ എന്ന ഹോർമോൺ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പലതരത്തിൽ ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *