ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് പരമശിവൻ കൂടെയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം

കൂടാതെ തന്നെ ഭക്തരുടെ ഭക്തിയിൽ പെട്ടെന്ന് സമ്പ്രദാവുകയും അതേപോലെ തെറ്റുകളിൽ ശിപ്രകോപിയുമാകുന്നു മഹാദേവൻ നമ്മളിൽ പ്രസന്നനാകുമ്പോൾ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നു. ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഭഗവാനെ കൂടുതലായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ശിവരാധന നടത്തുകയും ചെയ്യണം. ലക്ഷണങ്ങൾ ഭഗവാൻ നമ്മെ കാണിക്കുന്നു ഈ ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കാണുക നമ്മളിൽ ചിലരെങ്കിലും ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കാണുന്നു. ചിലപ്പോൾ അവ സംഭവിച്ചു എന്ന് പോലും വിചാരിച്ചതിനു ശേഷം നാം കണ്ട കാഴ്ചകൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ അരങ്ങേറുന്നു. ഇത് ഭഗവാന്റെ കൃപ നമ്മളിൽ ഉണ്ട് എന്നതിന്റെ വലിയൊരു ലക്ഷണമാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ മുൻകൂട്ടി സ്വപ്നത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ പകൽ സമയത്തായാലും നമുക്ക് അറിയുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇത് നമ്മളിലെ ഊർജ്ജം ദൈവിക ഊർജ്ജവമായി നേർരേഖയിൽ വരുന്നതിനാൽ ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അനുഭവമുണ്ടാകുന്നത് കൂടുതലായും നിത്യേനയും ധ്യാനം ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് ഈ സിറ്റി കൈവരുന്നത് എന്തിരുന്നാലും സാധാരണ വ്യക്തികൾക്കും ഈ കഴിവ് പ്രകടമാകുന്നു.

പറയുന്നത് സത്യമാവുക നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കരിനാക്ക് എന്നൊക്കെ ചിലർ പറയുന്നു എന്തുപറഞ്ഞാലും സത്യമാകും അതിനാൽ പലരും വിമർശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ചിലർക്ക് കരുനാക്കില്ല എങ്കിൽ അറിയാതെ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കാത്തത് അവർ പറയുന്നു ഇതു ഉടനെ സത്യമാവുകയും അവർ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇത് കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെ അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് പരമശിവന്റെ അനുഗ്രഹം ആ വ്യക്തിയിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോൾ ചില ധ്യാനത്തിനുശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചതിനു ശേഷം ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു അല്ലാതെയും ചിലർ മനപ്പൂർവമല്ലാതെ ചിലത് പറയുകയും.

അത് സത്യമായി വന്നു ഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് ഭഗവാന്റെ കൃപ അവരിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തം എന്നത് ദേവിക സമയമായി കരുതപ്പെടുന്നു അതിനാൽ ഈ സമയം ഉണരുന്നത് ഭഗവാൻ നമ്മളിൽ പ്രസന്നനായതിനാലാണ് എന്ന് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ ബ്രഹ്മ മൂർത്തത്തിൽ ഉണരുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ശിവക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തുകയും ഏതെങ്കിലും ഒരു വഴിപാട് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഉത്തമമാണ്. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *