ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ സന്ധിവാതം മാറ്റുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് പരിശോധിക്കാം

റോമട്ടോയിഡ് ആസ്തെടീസ് അഥവാ സന്ധിവാതം വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന രോഗമാണ് അതായത് ശരീരത്തിലെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട് സ്വന്തം അവയവങ്ങളെ സന്ധികളെ ആക്രമിച്ചു നശിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന അവസ്ഥയാണിത്. എന്താണ് നമ്മെ അണുബാധകളിൽ നിന്നും മറ്റു ശത്രുക്കൾ നിന്നും രക്ഷിക്കാനായി ചുമതല പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം സ്വന്തം ശരീരകോശങ്ങൾക്കെതിരെ തിരിയാനും അവയവങ്ങളെ ആക്രമിക്കാനും നശിപ്പിക്കാനും കാരണം. പല പുതിയ മരുന്നുകളും ഓപ്പറേഷനുകളും ഒക്കെ സന്ധിവാതം ചികിത്സയ്ക്കായി വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മരുന്നുകൾ ദീർഘകാലം ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നതിനാൽ അവയുടെ ഒരു പ്രശ്നമായി മാറുന്നു സന്ധിവാദം ഒരു ജീവിതശൈലി രോഗമാണ് ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണത്തിലൂടെ എങ്ങനെ മരുന്നുകൾ കുറച്ചു കൊണ്ടുവന്ന നിർത്താൻ ഓപ്പറേഷൻ ഒഴിവാക്കാനും.

   
"

വേദനകൾ ഇല്ലാതെ നഷ്ടപ്പെടാതെ നിലനിർത്താനും കഴിയുന്നു. ആദ്യം സന്ധി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് അതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിയാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ബോണിനെ കാറ്റിലെ മകനെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ജോയിൻ ക്യാപ്സൂളിമെല്ലാം നമ്മുടെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് വരുന്നത് ലോകലക്ഷണങ്ങൾക്ക് കാരണം ഈ ഇൻഫർമൽ റിയാക്ഷൻ കൊണ്ടുവരുന്ന വേദന ചൂട് വരും പനി വരും അതുപോലെതന്നെ തടുപ്പ് പോലെയും ഉണ്ടായി എന്ന് വരാം. ഇൻഫ്ളമേറ്ററി സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചു തരത്തിലാണ് ഉള്ളത് പനി വേദന ചുവപ്പ് തടിപ്പ് ക്ഷീണം ഏത് രോഗത്തിനാണെങ്കിലും ഈയൊരു ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മളിൽ കണ്ടു എന്ന് വരാം.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *