നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ശ്വാസതടസത്തിനുള്ള ചില പരിഹാരമാർഗങ്ങൾ

എന്താണ് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റിവ് സ്ലീപ് ആപ്നിയ ഉറക്കെ സംബന്ധമായി നമ്മൾ പലരും കാണുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മുഖം മുതൽ അപ്പറെ ശ്വാസനാളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തടസ്സം കാരണം നിരന്തരമായി ശ്വാസന തടസ്സം നേരിടുകയും തന്മൂലം നിത്രാഭംഗം വരെയും ചെയ്ത അവസ്ഥയാണ് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റിവ് സ്ലീപ് ആപ്നിയ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പല വ്യത്യാസങ്ങളും സംഭവിക്കുകയും പല രോഗാവസ്ഥയും സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് സാധാരണയായി അസുഖം കാണുന്നത് അമിതവണ്ണം ഉള്ളവരിലാണ് അമിതവണ്ണം ഉള്ളവരിൽ പൊതുവേ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഈ അപ്പർ ട്രാക്ക് അതായത് മൂക്ക് മുതൽ അപ്പർ ട്രാക്ക് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ കുറവ് സംഭവിക്കും അത് ഒരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയിൽ ശ്വാസത്തെ ഒട്ടും കിട്ടാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും തന്മൂലം ശരീരത്തിൽ പല പല വ്യത്യാസങ്ങളും കണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നു ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത്.

   
"

നിരന്തരമായി ശ്വാസ തടസ്സം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഹൃദയമിടിപ്പ് കൂടുകയും പലപ്പോഴും സംഭവിക്കും തന്മൂലം അറ്റാക്ക് പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത പോലും നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ്. എന്താണ് ഈ ഓപ്‌സ്റ്റേറ്റ് ലക്ഷണങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നമ്മൾ കാണുന്ന ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് കൂർക്കം വലിയാണ്. ഒരു നല്ല ശതമാനം കൂർക്കം വലിക്കുന്ന ആളുകളിലും ഒരുപക്ഷേ ഇത് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റിവ് സ്ലീപ് ആപ്നിയ ലക്ഷണമാവാം പ്രധാനമായ ലക്ഷണം കൂർക്കം വലിയാണ് ഉച്ചസ്ഥായികളുടെ കൂർക്കം വലി രാത്രി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കൂടി കൂടി വരികയും ഒരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോൾ ശ്വാസം നിലച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നതാണ് ഇതിൻറെ പ്രധാനമായ ഒരു ലക്ഷണം.

ലക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകൽസമയത്ത് അമിതമായി ഉറക്കം തൂങ്ങുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അതായത് വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ടിവി കാണുന്ന സമയത്ത് പത്രം വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉറങ്ങിപ്പോവുകയും അതേപോലെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ആണെങ്കിൽ വാഹനം ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉറക്കം വരികയും തന്മൂലം ആക്സിഡൻറ് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *