നിങ്ങളെ തേടി വരുന്ന മഹാഭാഗ്യം ഒരിക്കലും വിട്ടുകളയരുത്

നമ്മളെല്ലാവരും ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് സ്വപ്നം കാണുന്നവരാണ് പലതരത്തിലുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അത് വളരെ നല്ല സ്വപ്നമായിരിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഓമനിച്ചു താലോലിച്ച് ചിലപ്പോൾ ദിവസങ്ങളോളം നമ്മൾ കൊണ്ട് നടക്കും. വേദനിപ്പിക്കുന്ന ദുസ്വപ്നങ്ങൾ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് സ്വപ്നങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സ്വപ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തെ സ്വപ്നം കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ദേവി ദേവന്മാരെ സ്വപ്നം കണ്ടാൽ ഉള്ള ഫലങ്ങളും ആ സ്വപ്നം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്വപ്നങ്ങളിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാഖ്യാനം എന്താണ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് ക്ഷേത്ര വഴിപാടുകൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്.

   
"

അത്തരത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സ്വപ്നദർശനം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻറെ സ്വപ്നത്തിലൂടെയുള്ള ദർശനം എന്ന് പറയുന്നത് ചില്ലറ കാര്യമല്ല എന്നുള്ളത് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കാരണം ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വപ്നത്തിൽ ഈശ്വരൻ അത് ദേവി ആകാം ദേവനാകാം ഏത് രൂപത്തിലായാലും വന്ന് ആ ദർശനം നൽകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശുഭകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഏതാണ്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിൽ കണ്ടാലും എന്നുള്ളത് ചില രീതികൾ എന്നാൽ ദോഷമാണ് താനും അത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ എടുത്തു പറയാം.

ഐശ്വര്യം നൽകുന്ന നമുക്ക് നല്ല തിരിച്ചറിവുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാട്ടിത്തരുന്ന ചില നന്മകളിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് അതുവല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരാൻ പോകുന്ന നല്ല കാലത്തിൻറെ അല്ലെങ്കിൽ നന്മയുടെ സൂചനയുമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ആണ് സ്വപ്നം കാണുന്നത് ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുനടക്കുന്നവരാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ആണ് നമ്മൾ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിവിശേഷമാണ് നമുക്ക് നല്ലകാലം വരാൻ പോകുന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *