നിങ്ങളുടെ വയറിൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻറെ ചികിത്സാരീതികൾ ഇതാ

ആയിട്ടുള്ള അർബുദങ്ങൾ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ കാൻസർ അതായത് വയറിലെ വൻ കുടലിലും മലാശയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്യാൻസറുകൾ രണ്ടാമത് നമ്മുടെ ആമാശയത്തിൽ വരുന്ന കാൻസറുകൾ മൂന്നാമതായി ലിവറിൽ വരുന്ന ലിവറിൽ വരുന്ന ക്യാൻസറുകൾ അത് പ്രധാനമായും മുഴകൾ ഒരുപോലെയാണ് വരിക പിന്നെ പിത്തകുഴലുകളിൽ വരുന്ന ക്യാൻസറുകൾ കാൻസറുകളും പ്രധാനമായിട്ടും കാണുന്നതല്ലാതെ വളരെ റെയറായി കാണുന്ന പല മുഴകളുണ്ട് എന്നാലും നമ്മൾ പറയുന്ന കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ക്യാൻസറുകൾ അതുപോലെതന്നെ അന്നനാളത്തിൽ വരുന്ന ക്യാൻസറുകളും.

   
"

വയറിലെ ക്യാൻസറുകളായിട്ട് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും കാണുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ വയറിലെ ഓരോ അവയവത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാൻസറുകൾക്കും ഡിഫറെൻറ് ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് അതായത് ലക്ഷണങ്ങൾ ഡിഫറെൻറ് ആയിരിക്കും. അതായത് പ്രധാനമായും വൻകുടലിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വയറ്റിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോഴും ബ്ലഡ് നഷ്ടപ്പെടാതെ കറുപ്പ് കളറിലോ അല്ലെങ്കിൽ മലത്തിലൂടെ മിക്സ് ആയിട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാണുക വയറിൽ നല്ലപോലെ വേദന ഉണ്ടാകുകയും അല്ലെങ്കിൽ വയറിലെ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് വയർ വീർത്ത് വരുന്നത് പോലെ ഉണ്ടാവാം റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരികയാണെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലഡ് പോയി നമുക്ക് അനീമിയ എന്ന് വിളർച്ച പോലെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാം.

അതുപോലെതന്നെ ആമാശയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാൻസറുകൾ ഈ പറഞ്ഞപോലെ ബ്ലഡ് പോലെ തന്നെ എത്തുമ്പോഴേക്കും അത് കറുപ്പ് ടാർ പോലെ ആയിരിക്കും. ബ്ലഡിന്റെ കളറിൽ ആണെങ്കിൽ ആമാശകളുടെ തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്യാൻസറുകളിൽ നല്ല ടാർപോകാം അതുപോലെ നമ്മുടെ ക്യാൻസറുകള്‍ ആണെങ്കിലും മുഴ രൂപത്തിലാണ് വയറിലെ നമുക്ക് മുഴയായിട്ട് അവിടെ ഒരു എന്തോ ഇരിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് വരാം.വയറിൻ്റെ ഉള്ളിലെ മുഴകളാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോ നമ്മൾ അറിഞ്ഞോളണമെന്നില്ല ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ക്രാൻ എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *