മുടികൊഴിച്ചിൽ എന്നതിനെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം

മുടി കൊഴിച്ചിൽ പേടിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ വില കൂടിയിട്ടുള്ള അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മരുന്നുകൾ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ പലരും അനാവശ്യമായ ആശങ്കയോടെയാണ് പലരും നോക്കി കാണുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ആരോഗ്യം ഉള്ള ഒരാളിൽ മുടികൊഴിച്ചിൽ സ്വാഭാവികമാണ്. മുടികൊഴിച്ചിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിപ്രഷൻ അടിക്കുന്ന മുടി കൊഴിച്ചിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആളുകളുടെ മുന്നിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ട് ഒരു രോഗമല്ല എന്ന് പറയാനും ഇതിനൊക്കെ പരിഹാരം നിങ്ങളുടെ ജീവിത ശൈലിയിലും വീട്ടിലും തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാനും ഇത് നിങ്ങളെ പറഞ്ഞു പേടിപ്പിച്ചിട്ട് വലിയൊരു സംഭവം ആകാതിരിക്കാൻ ഉള്ള കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി പറയാനാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. സ്ത്രീകളാണ് ഈ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മുടികൊഴിച്ചിൽ പാരമ്പര്യം ഉള്ള ആളുകൾക്കും പെട്ടെന്ന് കഷണ്ടിയായ ആളുകൾക്കും എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അത് തരണം ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു തരാനും ആണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്.

   
"

150 വരെ മുടികൊഴിയാൻ ഉള്ള ഒരു സ്വാഭാവിക പ്രതിഭാസം ആരോഗ്യമുള്ള മുടി അത് അതിൻറെ പൂർണ്ണവളർച്ചയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പോവുകയും പുതിയത് വരികയും ചെയ്യും. മൂന്നു തരത്തിലാണ് കാണുന്നത് ആദ്യമായി അലോഷ്യ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ടീഷനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം ഈയൊരു കണ്ടീഷനിൽ നിങ്ങളുടെ മുടി വട്ടത്തിൽ ആയിരിക്കും കൊഴിയുക കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാവരും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ്. പിന്നെ വരുന്ന ഒരു കമ്മീഷനാണ് അലോപ്പേഷ്യ ടോട്ടാസിയ എന്നത് നിങ്ങളുടെ തലമുടി മുഴുവനായിട്ടും കൊഴിയുന്നത് കാണാം അലോപേഷ്യ യൂണിവേഴ്സ എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ മുഴുവൻ മുടികളും കുറഞ്ഞു പോകുന്നതായിട്ട് കാണാം നിങ്ങളുടെ താടി മീശ പുരികം തുടങ്ങിയ ശരീരത്തിലെ എല്ലാം മുടികളും കൊഴിഞ്ഞു കാണാം. പാരമ്പര്യം എന്നുള്ള ഘടകം നമ്മളുടെ അച്ഛനെ അമ്മക്ക് ഇത്തരത്തിൽ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ജനിതകമായി നമുക്ക് മുടികൊഴിച്ചിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് രണ്ടാമതായി പറയുന്നത് അമിതമായിട്ടുള്ള കെമിക്കലുകൾ ആണ്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *