നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള മഞ്ഞൾ എങ്ങനെ ശരിയായ രീതിയിൽ പൊടിക്കണം എന്ന് പരിശോധിക്കാം

അതായത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മഞ്ഞള് പൊടിച്ച സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് ഒത്തിരി പേർക്ക് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് പലരീതിയിൽ പലരും ചെയ്യും ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് വർഷങ്ങളായിട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഞാനിന്നിവിടെ പറയുന്നത്. മഞ്ഞൾ എല്ലാം പറിച്ചതിനു ശേഷം ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയോ ഇതൊക്കെ കഴുകി നന്നായിട്ട് ആരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാന്നുവെച്ചാൽ ആ നാരൊക്കെ കത്തി വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ചെറുതാക്കി ഒന്ന് ചുരണ്ടി കളയും നാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാന്നുവെച്ചാൽ ആ നാരൊക്കെ കത്തി വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ചെറുതാക്കി ഒന്ന് ചുരണ്ടി കളയും അതിനുശേഷം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉണക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കട്ട് ചെയ്യാതെ ഉണക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങിക്കിട്ടില്ല നമ്മളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് എത്രമാത്രം ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്യണോ അതിനനുസരിച്ച് പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങി കിട്ടും.

   
"

അതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഇങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങൾ പുഴുങ്ങിയിട്ടാണ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം.എങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മഞ്ഞളിന്റെ യാതൊരു ഗുണവും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടില്ല നമ്മളും പുഴുങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അപ്പം മാക്സിമം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർ ഇതുപോലെ അതായത് നമ്മൾ മഞ്ഞൾ എടുത്തിട്ട് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി നാരോക്കെ പൊട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു അതിൻറെ തൊലിയൊക്കെ നമ്മള് കളഞ്ഞതിനുശേഷം ഉണ്ടല്ലോ. അതിനുശേഷം നല്ലതുപോലെ വെയിലത്ത് വച്ച് ഉണക്കി പൊടിക്കാൻ ആയി ശ്രദ്ധിക്കുക.2 വർഷം എനിക്ക് പൊടി ഇതേപോലെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് അതിലും കൂടുതൽ എന്റെ അടുത്ത് കൂടി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അത്ര കൂടുതൽ ഇരിക്കുവാ എന്നെനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് കരുതുന്നു.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *