ഈ രീതിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കൊണ്ട് രോഗങ്ങളെ കുറയ്ക്കാം

നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന രോഗങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞാൽ പ്രമേഹം അമിത കൊളസ്ട്രോൾ അമിത രക്തസമ്മർദ്ദം ആയ മെറ്റബോളിസ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നഎന്ന് പറയുന്ന അസുഖത്തിന് പല പല മുഖങ്ങൾ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ അസുഖങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അമിത ശരീരഭാരം എന്ന ഒരു പ്രാഥമിക പ്രശ്നത്തിൽ നിന്നും ഉൽഭവിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നാം കാണുന്നത്. അമിത ശരീരഭാരം ഉള്ളവരിൽ ഏറ്റവും അധികം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നാം കഴിക്കുന്ന പോഷകങ്ങളിൽ അത് ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ശരീരം ചെലവാക്കുകയുമില്ല.

   
"

എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എടുത്ത് വെക്കുന്നത് ശരീരത്തിന് അറിയാവുന്ന ഏക വീതം നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രാധാന്യമായി പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് അംശങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഫാറ്റ് കാബുഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന മൂന്ന് മേജർ ക്ലാസ്സ് ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് നാം കഴിക്കുന്നത്. ഏതൊരു അംക്ഷമായാലും ശരീരത്തിന് എടുത്തുവയ്ക്കാൻ അറിയുന്നത് അതിനെകുറിപ്പാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തു വെക്കാനുള്ളതാണ്.

മലയാളികളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അധികം കഴിക്കുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അടങ്ങിയ ഭക്ഷണമാണ് മലയാളികൾ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യക്കാരൻ നമ്മുടെ ഈയൊരു ഏഷ്യൻ സപ്പോർട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അരി തന്നെയാണ്. ബെസ്റ്റ് കുറച്ചുകൂടി വീറ്റാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നാം എന്ത് ഉപയോഗിച്ചാലും കാർബോ ഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഭക്ഷണം അമിതമായ ശരീര അതിനെ കൊഴുപ്പ് ആക്കി എടുത്തു വയ്ക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിന് അടിയിൽ അതുപോലെ പല അവയവങ്ങളിലും ലിവർ പാൻക്രിയാസ് മസിൽ അതുപോലെ വയറിനകത്ത് ആണെങ്കിൽ മറ്റുള്ള അവയവങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് ഒക്കെ എടുത്തു വയ്ക്കുന്നു.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *