പുരുഷന്മാരുടെ ഈ പ്രശ്നത്തിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല പരിഹാരമാർഗം

ഒരുപക്ഷേ പരസ്യങ്ങൾക്ക് പുറകെ ഓടാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. മാജിക്കൽ റെമെഡീസ് എന്ന് വിചാരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ശാശ്വതമായ പരിഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് കരുതി പല മരുന്നുകൾക്ക് പറയുകയും നമ്മൾ പോകാറുണ്ട് അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ പോകുന്നതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുകയും ആ പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാകും എന്നുള്ള ഒരു വ്യാമോഹത്തിൽ നമ്മൾ പോയി പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഈ പറയുന്ന ലൈം ഗികപരമായ പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ. പുറത്ത് പറയാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടോ പുറത്ത് പറയാനുള്ള വിഷമം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒക്കെയായിരിക്കും പലപ്പോഴും ഈ പരസ്യങ്ങൾക്ക് പുറകെ നമ്മള് പോകുന്നത് മുൻപ് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്.

   
"

ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അത്തരത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രോഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഒരു പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൈം ഗിക ഉത്തേജനം കുറയുക എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് എന്നുള്ളത് പുരുഷന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയില് ഒരു പ്രോസസ് ആണ്. സ്ത്രീകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മെനോപോസ് പോലെ 50 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ നിൽക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പലപ്പോഴും പുരുഷന്മാരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കണ്ടീഷനാണ് ആൻ്ററോപോസ് എന്ന് വിളിക്കാം.

ലൈം ഗിക ഉത്തേജന കുറവ് എന്നുള്ള പ്രശ്നം പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് ഉണ്ടാകാം പ്രായമുള്ള 60% ത്തോളം വരുന്ന ആൾക്കാരിൽ ഈ പറയുന്ന ഇറക്കിവിഷൻ സാധാരണഗതിയിൽ ഉണ്ടാവും. 60 വയസ്സ് വരെയുള്ള ആൾക്കാരിൽ പുതിയ പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് 56 ശതമാനത്തോളം ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ഇന്ന് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ലൈം ഗിക ഉദ്ധാരണം കുറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതിനെക്കാൾ കൂടുതൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം 40 വയസ്സിലും പ്രായം കുറവുള്ള യുവാക്കൾ ആയിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ ആൾക്കാരിൽ പോലും ഇരുപത്തിയാറ് ശതമാനത്തിന് ലോക പോപ്പുലേഷന് 26 ശതമാനത്തിന് പറയുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉദ്ധാരണക്കുറവുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *