സമ്പത്തും പണവും ലഭിക്കാനായി തലയണയുടെ അടിയിൽ വയ്ക്കേണ്ടത്

നമ്മളുടെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ സമ്പത്ത് വരവ് വർധിക്കാൻ ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ആരെ ഉപദ്രവിക്കാതെ നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒറ്റമൂലി പ്രയോഗമാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞുതരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എല്ലാവരുടെയും സമ്പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ആയിരിക്കും ജീവിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന കഷ്ടതകളും നഷ്ടങ്ങളും ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ധന വരവിന് ബാധിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്തു രക്ഷപ്പെട്ടു വരുന്ന സമയത്ത് 100 തരത്തിലുള്ള ശത്രു ദോഷങ്ങളും.

   
"

അല്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങളും ഒക്കെ വന്ന് നമ്മുടെ ധനവരവിനെ നമ്മുടെ തൊഴിലിനെയൊക്കെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ഒഴിവാക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള നെഗറ്റിവിറ്റി എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ഒരു പൊടിക്കൈയാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞുതരുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാം ഇതുകൊണ്ട് മറ്റൊന്നും ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാൻ ഒന്നുമല്ല നമ്മളുടെ സ്വയ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും തടസ്സങ്ങൾ ഇല്ലാതെ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്.

ഇതിനെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ വെള്ളത്തുണി ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അല്പം എള്ള് അതായത് കറുത്തത് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കൃത്യമായിട്ട് പറയാം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിവിശിഷ്ടമായ ദിവസമാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു ദിവസമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച എന്ന് പറയും ദേവി ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ വലിയ വിശേഷം നിറഞ്ഞ ദിവസമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച അനേകം നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങളിലും പ്രത്യേകതയുള്ള ദൈവാംശമുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് ഈ പറയുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *