നിങ്ങളുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ മുഴകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സർജറി ഇല്ലാതെ മാറ്റാം

ഗർഭാശയത്തിനും മുഴ എന്ന് നമ്മൾ എന്നും പറയാൻ പോകുന്നത് ജനങ്ങളിൽ പത്തിന് ഒരാൾക്കെങ്കിലും ഈ ഒരു അസുഖമുണ്ട് എന്നത് വളരെ വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇതിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത് ഫൈബ്രോയ്ഡ്സ് ആണ് ഇത് സ്ത്രീകളെയാണ് കൂടുതലായി ബാധിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് കല്യാണമായിട്ടും കുട്ടികളില്ലാതെ സ്ത്രീകളെ പ്രത്യേകിച്ച് ബാധിക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതുപോലെതന്നെ അമ്മയ്ക്കും ചേച്ചിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പാരമ്പര്യമായി തന്നെ ആർക്കെങ്കിലും മഴയുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്കും വരാനുള്ള സാധ്യതയും ഇതിലൂടെയുണ്ട്. ട്രീറ്റ്മെൻറ് ചെയ്യേണ്ട നമുക്ക് ഇതിന്റെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതിയാവും.

അതിന്റെ ലോകലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ആദ്യം പരിശോധിക്കാം ബ്ലീഡിങ് അതുപോലെതന്നെ വേദന വലിയ മുഴ ഇടയ്ക്കിടെ മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ തോന്നുക ഈ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലും ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ഡോക്ടറെ കാണുക എന്നതാണ് അതിനു ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ സർജറിക്ക് തയ്യാറാവേണ്ടത്. അതായത് പണ്ട് തൊട്ടേ ട്രീറ്റ്മെൻറ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാര്യം.

എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ യൂട്രസ് എടുത്തു മാറ്റുക എന്നതാണ് അത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ പണ്ട് കാലം തൊട്ടേ ഈ ഒരു സർജറിയാണ് കൂടുതലായും ചെയ്തുവന്നത്. ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സർജറി പോലുമില്ലാതെ നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ചെറിയൊരു ട്യൂബിലൂടെ നമ്മുടെ ഗർഭാശയത്തിലേക്ക് കടത്തി വിടുകയും അതിലൂടെ ഗർഭാശയം മുഴ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *