നമ്മുടെ പ്രമേഹം ഇനി ഉടനെ മാറ്റിയെടുക്കാം

പ്രമേഹം മാറ്റാൻ ശസ്ത്രക്രിയ ഒരു ഓപ്പറേഷനിലൂടെ പ്രമേഹം മാറ്റാൻ ആവുമോ ? ഏതെല്ലാം ശസ്ത്രക്രിയയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഏതെല്ലാം പ്രമേഹങ്ങളാണ് ശാസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ മാറ്റിയെടുക്കുന്നത്? അപകട സാധ്യത എന്തൊക്കെ? പ്രമേഹം ഒരിക്കലും മാറിയത് വീണ്ടും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ? പ്രമേഹത്തിന് വേണ്ടി വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ എല്ലാം കൂടി വരികയാണ് അതിനുമുമ്പ് തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനു മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ അതിൻറെ വിവിധ വശങ്ങളെ കുറിച്ചും കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നല്ലതാണ്. നമ്മുടെ പ്രമേഹത്തിന് വേണ്ടി ശസ്ത്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രമേഹം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പാൻക്രിയാസിനെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് പാൻക്രിയാസ് എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചും കൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം.

അതുമാത്രമല്ല എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് പ്രമേഹങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മളുടെ സ്റ്റോക്കിന്റെ പുറകിൽ ആയിട്ടാണ് പാൻക്രിയാസ് ഇരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ഡൈജസിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉള്ളത്. അതിന്റെ അടുത്തായി പല ഹോർമോണുകൾ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം തന്നെ ബ്ലഡിലേക്കാണ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂടെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലിവറിൽ നിന്നും ഇതിനൊപ്പം കൂടി ഒന്നിച്ചാണ് ചെറുകുടലിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് പ്രമേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് രണ്ട് തരത്തിലാണ്.

ഉള്ളത് ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹവും ടൈപ്പ് ടു പ്രമേഹവും ഉണ്ട്. ടൈപ്പ് പ്രമേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണൽ ഡിസീസസ് ആണ് ഇമ്മ്യൂണിസ് തന്നെ നമ്മുടെ പാൻക്രിയാസിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതിയായും മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. രണ്ടാമത്തെ പ്രമേഹത്തിന്റെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇൻഷുറൻസ് റെസിസ്റ്റന്റ് കൂടുതലായിരിക്കും ആർക്കും കുറവ് ഉണ്ടാവില്ല കൂടുതലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *