നമ്മുടെ നിശബ്ദനായ കൊലയാളിയാണ് ഫാറ്റി ലിവർ കൂടുതലായി അറിയാം

സിറോസിസ് അഥവാ കരൾ വീക്കം എന്നത് അമിതമായിട്ട് മദ്യപിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമുള്ള ഒരു അസുഖമെന്നാണ് പൊതുവെ കരുതപ്പെടുന്നത് ഒരാൾക്ക് സിറോസിസ് അഥവാ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മദ്യപിക്കുന്ന ആളാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ സംശയങ്ങളൊക്കെ സാധാരണ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും. ഒരു പരിധി വരെ ഇത് ശരിയായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് സിറോസിസ് മദ്യപിക്കുന്ന ആൾക്കാരിലും മദ്യം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും കഴിക്കാത്ത ആൾക്കാരിലും അതുപോലെതന്നെ മദ്യം വിരളമായി അതായത് ആഘോഷ ആളുകൾ മാത്രം കഴിക്കുന്നവരിലും സോഷ്യൽ ഡ്രിങ്കേഴ്സ് എന്ന് പറയും അവരിലും ഒരുപോലെ സാധാരണമാണ്. എന്താണ് ഇതിന് കാരണം മദ്യപിക്കുന്നവർക്ക് വരുന്നതുപോലെ തന്നെ മദ്യപിക്കാത്തവർക്കും വരാൻ എന്താണ് കാരണം നമ്മൾ അതിന് കാരണമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഫാറ്റി ലിവർ അല്ലെങ്കിൽ ലിവർ ഫാറ്റ് അമിതമായിട്ട് ലിവറിൽ കൊഴുപ്പ് അടഞ്ഞുകൂടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്.

   
"

ഫാറ്റി ലിവർ എന്നത്കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കരളിൽ അമിതമായിട്ട് കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്.ലിവർ എന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ അവയവങ്ങൾ ഒന്നും അതേപോലെതന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്ലാൻറ് അഥവാ ഗ്രന്ഥിയും ആണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മുടെ ദഹനപ്രക്രിയയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഫാറ്റിന്റെ ദഹനപ്രക്രിയയിൽ ആ ലിവറിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാനമാണുള്ളത്. ആ ശരീരത്തിലെ അമിതമായി കൊഴുപ്പ് ചെല്ലുമ്പോൾ അഥവാ ഫാറ്റ് ചെല്ലുമ്പോൾ അത് കൂടുതലായിട്ട് ലിവറിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയും അത് ലിവറിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ക്രമേണ ബാധിക്ക് അതുപോലും പിന്നീട് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകൾ ചുരുക്കം ചില ആളുകളിൽ അത് പ്രോഗ്രസ്സ് ചെയ്യുകയും അത് കൂടി വന്ന് അത് സിറോസിസ് എന്ന ഒരു രോഗത്തിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യും.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *